x
בניית אתרים בחינם
Hosted by ImageHost.org
הוכן ע"י ירין [:
 
 
Hosted by ImageHost.org
כרטיייייייייסים (=
כככאן תוכלו להזמין סרט [;
בעזרת הכרטיסים שלמטטטטה   . P;
כל שבוווווע תוכלו להזמין סרט אחר D=
ותקבלו אותו לצפייה ישירה 3 >
צפייייה ממהנננננננה .... (:
Hosted by ImageHost.org
* שימוווווווו לב  *
הרעיון של הכרטיסים מקווורי לשלוק D:
אין להזמין סרט שיצא בקרוב , אלה רק סרטים
שייייש אותם בקולנוע .  D=
הסרטייייים יכולים להיוות סרטים לגילנו * בלבד *
אחחחרת , לא תקבלו את הסרט | =
Hosted by ImageHost.org
הכרטיייס [:
Hosted by ImageHost.org
Hosted by ImageHost.org
המזמינים -
 
1. שם :
שם אתר :
הסרט :
- תיהיה פה בתאריך : _____ -
 
2. שם :
שם אתר :
הסרט :
- תיהיה פה בתאריך : _____ -
 
3. שם :
שם אתר :
הסרט :
- תיהיה פה בתאריך : _____ -
 
4. שם :
שם אתר :
הסרט :
- תיהיה פה בתאריך : _____ -
 
5. שם :
שם אתר :
הסרט :
- תיהיה פה בתאריך : _____ -
 
6. שם :
שם אתר :
הסרט :
- תיהיה פה בתאריך : _____ -
 
Hosted by ImageHost.org
אאאאל תשכחו להבייייייא חברים # ולהכין פופקוורן [:
צוווווות Y שלוק P:
 כל הזכויות שמורות לצוות שלוק = בלבד =
כל התכנים מקוריים ומיוחדים לאתר , אין להעתיק (:
Shlook.vix.co.il | 2all | 2010 | ירין .