בניית אתרים בחינם

\


http://violetta.2ya.co.i l - כתובת מקוצרת של האתר =]


 

Thau's JavaScript Tutorial
טוווב אני עכשיו עובדת על זה אז לא יהיו פה את כל השירים בפעם אחת.. אני כל פעם יוסיף עוד שיר ועוד שייר... 
אני עובדת על זה קשה אז - תערייכו =]

אן מי מונדו
אהורה סבס קה , יו נו אנטיאנדו לו קה פסה
סין אמברגו סה, נונקה היי טיאמפו פרה נדה
פיאנסו קה נו מה דוי קואנטה
אי לה דוי מיל אי אונה וואלטס
מיס דודס מה קנסארון
יא נו אספררה 

אי וואלבה אה דספרטאר אן מי מונדו 
סיאנדו לו קה סוי 
אי נו ווי אה פארר
ני און סגונדו מי דסטינו אס הוי

נדה פואדה פסר ווי אה סולטאר 
טודו לו קה סיאנטו טודו טודו
נדה פואדה פסר ווי אה סולטאר 
טודו לו קה טנגו נדה מה דטנטרה

אהורה יא לו סה , לו קה סיאנטו וה קמביאנדו
אי סי היי מיאדו קה, אברו פוארטאס ווי חירנדו
פיאנסו קה נו מה דיו קואנטה
אי לה דוי מיל אי אונה וואלטס
מיס דודס מה קנסארון
יא נו אספררה 

אי וואלבה אה דספרטאר אן מי מונדו 
סיאנדו לו קה סוי 
אי נו ווי אה פארר
ני און סגונדו מי דסטינו אס הוי

נדה פואדה פסר ווי אה סולטאר 
טודו לו קה סיאנטו טודו טודו
נדה פואדה פסר ווי אה סולטאר 
טודו לו קה טנגו נדה מה דטנטרה
ואו ואו
ואו ואו קה וס
טודו דפנדה דה קה קיאראס ור
פיאנסלו ביאן
אנטס דה אקטואר
סי טה אנמורס טה פואדה לסטימאר
אוי'ה, אסקוצ'מה ביין
רספירה אי דחטה טמבלאר קואל פפל
אי כרייס קה סי 
וואלבה אה אינטנטאר
אי נו טה רינדאס 
ני פור קסואלידאד

מירה אל סיילו 
אינטנטה קמביארלו 
פיאנסה קה קיארס
אי קורה אה בוסקרלו
סיאמפרה טו פואדס
וולבר אה אינטנטארלו
אוטרה ווס
טו פואדס
אוטרה ווס 
סי קיארס

ואו ואו קה ווס
אולוידה טודו 
אי דיסלו דה אונה ווס
סי קרייאר קה סי
נו פואדס פאז'אר
סרה טו סואניו אצ'ו ראלידאד


מירה אל סיילו 
אינטנטה קמביארלו 
פיאנסה קה קיארס
אי קורה אה בוסקרלו
סיאמפרה טו פואדס
וולבר אה אינטנטארלו
אוטרה ווס
טו פואדס
אוטרה ווס 
סי קיארס


לו סה אי טו סאבס ביאן קה סי לו סיאנטה
וה אה סוסדר
אנטונסס סי
נו פואדס פאז'אר
לו קה אימחינה סרה ראלידאד


מירה אל סיילו 
אינטנטה קמביארלו 
פיאנסה קה קיארס
אי קורה אה בוסקרלו
סיאמפרה טו פואדס
וולבר אה אינטנטארלו
אוטרה ווס
טו פואדס
אוטרה ווס 
סי קיארסאנטרה טו אי יו 
סי נו היי נדה קה דסיר ני נדה דה קה אבלר
נו אסה פלטה אקספליקרטה
סי גוארדאס טודוס לוס סקרטוס דה מי וידה דה מי סואניוס סי לו סבס
ארס לה אוניקה קנסיון קה סיאמפרה אסקריבירה
סיגיאדו מיס לטידוס
קדה פלאברה קדה נוטה קה מה דאס אסה סנטיר קה אסטוי קונטיגו

אס קונקסיון אנטרה טו אי יו , אן קדה ורסו דה אסטה קנסיון
טו בוס אי לה מיה אן כדה אקורד אן כדה רימה
אס קונקסיון אנטרה טו אי יו , אן קדה ורסו דה אסטה קנסיון
אס טאן דיסטינטו חונטו א טי סוי לו קה סוי סי אסטאט אקי

 סי נו היי נדה קה דסיר ני נדה דה קה אבלר טה רגאלו אל סילנסיו
אי אסקוצו טודו לו קה סיאנטו , לו קה פסה פור טו מנטה יא לו סבס
ארס לה אוניקה קנסיון קה סיאמפרה אסקריבירה
סיגיאדו מיס לטידוס
קדה פלאברה קדה נוטה קה מה דאס אסה סנטיר קה אסטוי קונטיגו

אס קונקסיון אנטרה טו אי יו , אן קדה ורסו דה אסטה קנסיון
טו בוס אי לה מיה אן כדה אקורד אן כדה רימה
אס קונקסיון אנטרה טו אי יו , אן קדה ורסו דה אסטה קנסיון
אס טאן דיסטינטו חונטו א טי סוי לו קה סוי סי אסטאט אקי
אס טאן דיסטינטו חונטו א טי סוי לו קה סוי סי אסטאט אקיטה קראו
נו סה סי הגו ביין נו סה סי הגו מאל
נו סה סי דסירלו , נו סה סי קאז'אר
קה אס אסטו קה סיאנטו טאן דנטרו דה מי 
הוי מה פרגונטו סי אמר אס אסי
מיאנטראס אלגו מה אבלו דה טי
מיאנטרס אלגו קרסיה אן מי
אנקונטרה לאס רספואסטאס  אה מי סולדד 
אהורה סה קה ויויר אס סונייר

אהורה סה קה לה טיארה אס אל סיילו
טה קיארו 
טה קיארו
קה אן טוס ברסוס יא נו טנגו מיאדו
טה קיארו 
טה קיארו
קה מה אקסטראניאס קון טוס אוחוס
טה קראו 
טה קראו

אי קואנדו טה אסרקה נו סה קומו אכטואר
פרזקו אונה נייניה מה פרגונטו א טמבלאר 
נו סה קה מה פסה
נו סה סי אס נורמאל
סי א טודאס לאס צ'יקאס לס פסה אלגו איגואל 
מיאנטראס אלגו מה אבלו דה טי
מיאנטרס אלגו קרסיה אן מי
אנקונטרה לאס רספואסטאס  אה מי סולדד 
אהורה סה קה ויויר אס סונייר

אהורה סה קה לה טיארה אס אל סיילו
טה קיארו 
טה קיארו
קה אן טוס ברסוס יא נו טנגו מיאדו
טה קיארו 
טה קיארו
קה מה אקסטראניאס קון טוס אוחוס
טה קראו 
טה קראו

קה מה אקסטראניאס 
קה מה ז'מאס 
טה קראו
טה קראו

טה קיארו 
טה קיארו
אהורה סה קה לה טיירה אס אל סיילו

טה קיארו 
טה קיארו
קה אן טוס בראזוס יא נו טנגו מיאדו

קה מה אקסטראניאס קון טוס אוחוס
טה קראו 
טה קראו

קה מה אקסטראניאס 
קה מה ז'מאס 
טה קראו
טה קראו

נו סה סי הגו ביין נו סה סי הגו מאל
נו סה סי דסירלו , נו סה סי קאז'אר


חונטו אה טי
הוי קונטיגו אסטוי מחור , סי טודו סאלה מאל 
לו פואדו אנקמינר אי אסטה מחור
מה פואדס אסקוצ'אר אי דסיר נו נו נו

הוי סה קה אס לו קה דבו אסר אי נונקה מאס
רגרסרה אל דולור או או או או 
סי נו לו פואדו וור , אנסיאנמה

פיאנסו קה לאס קוסאס סוסדס 
אי אן פורקה סולו אסטה אן מי מנטה
סיאנטו קה סולה נו לו פואדו וור הוי
אהורה סה , טודו אס דיפרנטה
ואו קה נדה נוס דטיאנה
יו לו סה , מי מחור אמיגה ארס טו...

סה קה טה פואדה ז'אמאר , פרה אסטאר חונטו א מי
יו סה קה טו ונדראס, אי לו מחור
מה סאבס אסקוצ'אר , פרה דארמה ואלור

טו מה דאס לה ליברטאד דה סר קיאן סוי
אי לו קה קיארו סר, או או או או
סי נו לו פואדו וור , אנסיאנמה

קה מאס דה , פריאנד אמיצי אמיגה
מה דה איגואל דיגאן לו קה דיגאן 
אונלי יו , מי  מחור אמיגה ארס טו

וואי פור טי

אס פור לו מחור מומנטו קה פרזקו אינביסיבלה

אי סולו יו אנטיאנדו לו קה מה איסיסטה

מירמה ביין, דימה קייאן אס אל מחור.

סרקה דה טי ,אירסיסטיבלה

אונה אקטואסיון, פוקו קראיבלה

מירמה ביין, דימה קייאן אס אל מחור.

 אבלמוס דה אונה ווס

יו טה ואו פרו טו נו וס

אן אסטה  היסטוריה טודו אסטה אל רבס

נו מה אימפורטה אסטה וס וואי פור טי וואי ...

אבלמוס דה אונה ווס
סיאמפרה סרקה טויו אסטרה

אאונקה נו מה ואס , מירמה

נו מה אימפורטה אסטה וס , בוי פור טי.

נו מה אימפורטה אסטה וס וואי פור טי וואי ...

 סה קה היי מומנטו

קה פרסן פוסיבלה 

אונה מירדה און חסטו

אירסיסטיבלה

מירמה ביין, דימה קייאן אס אל מחור.

נו טה דאס קואנטאס 

נו סון קומפטיבלס

קואיטה לה ורדה אה טוס אוחוס 

אי מירן

מירמה ביין, דימה קייאן אס אל מחור.

 אבלמוס דה אונה ווס

יו טה ואו פרו טו נו וס

אן אסטה  היסטוריה טודו אסטה אל רבס

נו מה אימפורטה אסטה וס וואי פור טי וואי ...

אבלמוס דה אונה ווס
סיאמפרה סרקה טויו אסטרה

אאונקה נו מה ואס , מירמה

נו מה אימפורטה אסטה וס , בוי פור טי.

נו מה אימפורטה אסטה וס וואי פור טי וואי ...הטוויטר של מרטינה תמיד איתכם =]


\

 

לראש הדף =]
/>

ויולטהההההההההההההה
טואול - בניית אתרים בחינם