בניית אתרים בחינם
הפוך לדף הבית
הוסף למועדפים
   

     האתר לבטיחות באש

top_logo_type_24 DANGER FLAME

 

 

FIREFIGHTING AND STAIRWAYS

 

לחימה באש ומערכת מדרגות

 

( BY VINCENT DUNN, DEPUTY CHIEF, FDNY, (RET)

 

(תרגום: ארייך שרה מפקחת תוכניות בניה מדור מניעת דליקות-שרותי כבאות והצלה "השרון" כפר-סבא)

 

בשנת 1995 6 בני אדם מתו בקומה העליונה של מערכת מדרגות במבנה מגורים רב קומות באוטריו, קנדה. ב- 1998, בעיר ניו-יורק 4 בני אדם נהרגו בעשן שהצטבר במערכת מדרגות בקומה ה27- במהלך שריפת דירה במבנה רב-קומות. ב1998- 3 כבאים מ- NYFD נהרגו בהצטברות של חום ועשן, בפרוזדור בקומה ה10- של מבנה דיור מוגן רב-קומות. בשיקגו, 2004, 6 פקידים (עובדי משרד) נהרגו בהצטברות עשן במדרגות בניסיונם להמלט משריפה בבנין רב-קומות.
 

מערכת מדרגות ומסדרונות יכולים להיות קטלניים במהלך שריפה. שריפות ממשרדים ודירות במבנים רבי קומות מתפשטות למעברים ציבוריים. עשן, חום וגזים רעילים מתפשטים למערכת המדרגות.

אחד הסיכונים עליהם לומד כבאי טירון בבי"ס הוא להיות לכוד מעל שריפה במערכת מדרגות. ההתמחות בלחימה באש מלמדת את הטירונים לעולם לא לעלות במהלך שריפה על גג של בנין רב קומות דרך מדרגות פנימיות. אם מערכת מדרגות כל כך מסוכנת , למה שבני אדם והכבאים לא ימנעו מהם במהלך שריפה? כי לא ניתן. אנחנו חייבים להשתמש במערכת המדרגות שהינה חלק מההתמחות והתרגול שלנו. אוכלוסיית הביניינים חייבת להשתמש במדרגות על מנת להימלט מהשריפה.

כבאים משתמשים במערכת המדרגות במהלך שריפה לצורך:

* תקיפת השריפה,

* פינוי בני אדם הלכודים מעל אזור השריפה,

* שחרור עשן במהלך שריפה,

 

הפרקים הבאים הינם מדריך לשימוש בטוח במדרגות ופרוזדורים במהלך פעולות הכיבוי:

 

 

תקיפת השריפה מאזור מוצא זקף הכיבוי במדרגות:

 

בשריפה חמורה, מומלץ לכבאים לחבר את הזרנוק לזקף הכיבוי בקומה מתחת לקומה בה מתרחשת השריפה - לא בקומת  השריפה. לאחר שכל צנרת הזרנוקים מחוברת לזקף הכיבוי, יש לפרוש מהקומה מתחת לשריפה במעלה המדרגות  עד למפלס בו מתרחשת השריפה.

במצב זה, אם להבות מהשריפה נסחפות לחדר המדרגות בקומת השריפה ולא ניתן לכבות אותן בעזרת הזרנוקים; הכבאים יכולים לסגת מספר צעדים ולהמשיך לפרוק מיים מזרנוקי הכיבוי על פתח הכניסה לקומה. הכבאים יכולים לשלוט בבטיחות בלחץ וכמות המים מאזור מוצא זקף הכיבוי בקומה מתחת לקומת השריפה. כמו כן כבאים הנמצאים בסמוך לפיית צינור הזרנוק ומכוונים את זרם המים, יכולים לשמור על מצב "הגנה" בחדר המדרגות קומה אחת מתחת לקומה בו נסחפו הלהבות עד הכניסה למערכת המדרגות. אם קו התקיפה של זרנוקי הכיבוי מחובר לזקף הכיבוי באותה הקומה בה מתרחשת השריפה, להבות היוצאות מכיוון הדלת יכולות לאלץ הכבאים לנטוש את קו התקיפה של זרנוקי הכיבוי לאור התפשטות השריפה והחום. להבות יכולות גם לשרוף את הזרנוקים עד למוצא זקף הכיבוי וסביר כי העשן יגרום לכבאים לאיבוד חוש ההתמצאות בפרוזדור.

בטוח יותר לחבר את זרנוקי הכיבוי למוצא זקף הכיבוי קומה אחת מתחת לקומה בה מתרחשת השריפה.

 

פינוי אנשים בקומה מעל קומת השריפה דרך חדר המדרגות:

 

במהירות האפשרית כאשר מגיעים לשריפה רצינית, במידה ויש שני חדרי מדרגות סגורים (מוגנים) יש לצורך שימוש לחלק את חדרי המדרגות לשניים. עליך לקבוע את האסטרטגיה, איזה חדר מדרגות ישמש לפריסת קו זרנוקי הכיבוי לתקיפת השריפה ואיזה חדר מדרגות ישמש לפינוי אוכלוסיה?

המדרגות אשר ישמשו לפריסת קו הכיבוי ותקיפת השריפה, לא ישמשו לפינוי האנשים מאחר והם יהיו מלאים בעשן וחום. אסור שיהיה עשן במדרגות המשמשות לפינוי האנשים.

הדלת מחדר המדרגות המשמש לפינוי הפונה לקומת השריפה לא תהיה פתוחה בזמן הלחימה באש. במהלך שריפה בבניין מסחרי רב קומות, אשר לו קומה בעלת שטח פתוח גדול (מול) שבה יכולות להבות להתפשט, יש להורות לאנשים לעזוב את הסביבה הקרובה לדליקה; בדרך כלל זה כולל את קומת השריפה וקומה מעל השריפה. כל שאר האנשים בקומות האחרות מונחים להישאר במקומם, ולא לצאת מהבניין עד להודעה ממפקד הכיבוי או במידה ועשן נכנס לקומה בהם הם נמצאים.

בשריפה בבניין מגורים רב-קומות, האסטרטגיה לפינוי אנשים שונה. ומאחר ודירות מגורים מופרדות ביניהם על ידי קירות עמידי אש,  כל האנשים (למעט האנשים בדירה בה מתרחשת השריפה) מונחים להישאר בדירותיהם ולא לנסות להיכנס למסדרונות וחדרי מדרגות.

בנינים רבי קומות למגורים ולמסחר אמורים להיות בנויים מאלמנטים עמידי אש. ביניינים נמוכים בדרך כלל אינם בנויים מאלמנטים עמידי אש. לאנשים בבניינים נמוכים מומלץ לפנות הבניין מיידית במהלך שריפה. בניגוד לבניינים רבי קומות הבנויים מאלמנטים עמידי אש, ביניינים נמוכים הינם דליקים והקירות לא יעצרו הלהבות, או יגנו על האנשים במהלך אסטרטגיית הכבאים להגנה מקומית.

 

בדרך כלל, חדר המדרגות עם קו צנרת הכיבוי ישמש לתקיפת השריפה. על הכבאים להשאיר את הדלת של חדר המדרגות המשמש לתקיפת השריפה פתוחה, כדי למשוך קו זרנוק כיבוי מזקף הכיבוי. כתוצאה מכך חום ועשן חודרים ועולים במעלה חדר המדרגות. דלת חדר המדרגות המשמש לפינוי תישאר סגורה אם יש חשש לכניסה חום ועשן.

 

המפקד האחראי על האירוע חייב להזהיר את הדיירים שלא להשתמש בחדר המדרגות המשמש את הכבאים לכיבוי השריפה. כדי לעשות זאת חייבת להיות מערכת כריזה ציבורית שתאפשר למפקד האחראי לשוחח עם הדיירים הלכודים מעל קומת השריפה. במידה ולא קיימת מערכת כריזה ציבורית בבניין הרב-קומות בה ניתן להדריך את הדיירים איך להתנהג בזמן השריפה, אנשים יכולים בצורה טרגית לנסות להימלט מהשריפה , לעזוב דירה בטוחה ולהיכנס למלכודת עשן בפרוזדור או חדר המדרגות.

 

מיתוס מסוק הצלה

 

חלק מהאוכלוסייה אשר הוזכרה בפסקה הראשונה של מאמר זה  אשר מתו בחדר המדרגות (לא כבאים) התגלו מתים בפודסט חדר המדרגות מעל מפלס הדירה שלהם. מצב זה מצביע על כך שהם ניסו להימלט לגג הבניין. הם בטעות חשבו שהם צריכים להימלט מהשריפה לגגו של בנין רב-קומות בוער ומסוק אולי יציל אותם.

מסוק הצלה נראה לעיתים בטלוויזיה  במהלך הצפות או שריפות בבניינים רבי-קומות. להיחלץ משריפה בבניין רב-קומות על ידי מסוק הצלה היא תפיסה מוטעית וקטלנית של אנשים החיים וגרים בבניינים רבי-קומות.  לדיירי הבניין אסור לעלות לעולם דרך המדרגות לגג במהלך שריפה  בבניין רב-קומות. ראשית הרבה חדרי מדרגות בבנייני משרדים רבי-קומות אינם מגיעים לגג - ללא מוצא. ובבנייני משרדים אחרים חדרי המדרגות מגיעים לקומה העליונה בה יש סולמות ופתחים נעולים שלא ניתן לפתוח. חדרי מדרגות אחרים מובלים לחדרי מכונות.

במהלך שריפה בבניין רב-קומות עשן וגז רעיל ימתינו לאנשים בחלקו העליון של חדר המדרגות-לא בטוח. כמו כן מסוקים אינם יכולים לנחות על גגות מבנים רבי קומות רבים באמריקה. ואם כבא אנשים חולצו מהגג הם יטלטלו בקצה הכבל, מצב אשר יכול להיות מסוכן יותר מהשריפה בבניין. רק שנים או שלושה אנשים יכולים להיחלץ והמסוק חייב לקחת אותם למפלס הקרקע ואז להמשיך בחזרה לגג. פתרון זה ייקח לפחות שעה, ורוב השריפות בבניינים רבי-קומות מסתיימות תוך זמן זה. מסוק הצלה הינו מיתוס ולרוע המזל נהפך לטעות נפוצה ומיתוס עירוני.

תפיסה מוטעית זו היא הסיבה לכך שעוד אנשים ימותו במלכודת העשן בפרוזדור או חדר המדרגות בבניין-רב-קומות.

דרוש לייעץ (הדרכה) לדיירים כיצד להתנהג בזמן שריפה בבניין רב-קומות.

ולבסוף לאחר שריפה בבניין רב-קומות הכבאים חייבים לערוך חיפוש בכל חדרי המדרגות ממפלס בה התרחשה השריפה ועד הגג.

 

שימוש בחדר המדרגות לאוורור שריפה

 

ברוב הבניינים הנמוכים קיימת מערכת מדרגות אחת. חדר מדרגות שה יש לאוורור מייד על מנת למנוע מהחום והעשן למלא את חלל חדר המדרגות. למרות זאת, במהלך שריפה בביניים נמוכים או רבי קומות בעלי שני חדרי מדרגות, לפני הזמנת אוורור הגג, על הקצין האחראי על השריפה לשקול את הנתונים הבאים:

* איזה חדר מדרגות ישמש לתקיפת השריפה? חדר המדרגות המשמש לתקיפת השריפה חייב להיות מאוורר, מאחר והוא יתמלא בעשן כאשר הכבאים יתקפו את השריפה. חדר המדרגות המשמש לפינוי דיירי הבניין אינו חייב להיות מאוורר. לא צריך להיות עשן כלל בחדר המדרגות המשמש לפינוי מאחר והדלת מחדר המדרגות הפונה לכיוון הקומה בה מתרחשת השריפה צריכה להישאר סגורה ולמנוע מהעשן לחדור לחדר המדרגות.

 

* האם "אפקט הארובה" יצור מנהרת רוח לחלקו העליון של חדר המדרגות? תופעת "אפקט הארובה" היא תנועת האוויר הטבעית בתוך בנין רב-קומות.

 

* האם חדר המדרגות אשר תוכנן לאוורור פונה מכל האוכלוסייה או שעדיין יש אנשים חסרי הכרה או חסרי התמצאות במסך העשן בחדר המדרגות?

חדר המדרגות לשימוש הכבאים (חדר המדרגות לתקיפת השריפה) הוא חדר המדרגות שמתוכנן לאוורור.

 * האם רובד העשן בחלל חדר המדרגות בין קומת מפלס השריפה לגג דורש מפוח אוורור ליצירת לחץ חיובי לאוורור יעיל? בבניינים גבוהים העשן העולה כלפי מעלה מתקרר (מאבד חום לקירות ההיקפיים) ומפסיק לעלות. העשן נעצר ויוצר רבדים בחלל חדר המדרגות בקומות הביניים. בהרבה שריפות למפקדי האירוע בקרקע  אין את כל המידע ולכן אנחנו צריכים לאוורר את חדר המדרגות מהעשן והחום.

  

פינוי דיירי הבניין ללא תקיפת השריפה

 

מצב זה נדיר אך אפשרי ששריפה מתפשטת ללא שליטה בבניין משרדים רב-קומות המאוכלס כולו, תהיה מעבר לשליטתה של תחנת הכיבוי המקומית. במצב כזה אסטרטגית הלחימה תהיה לא לכבות/לתקוף את השריפה אך לפנות את כל דיירי הבניין. אסטרטגיה זו תופעל גם אם כ- 1000 איש הלכודים מעל קומת השריפה יורדים בכל חדרי המדרגות כדי לנסות הימלט מהשריפה.

בתרחיש זה יכול מפקד צוות הכיבוי מהקרקע להחליט לא לתקוף את השריפה. אך לשמור על כל הדלתות סגורות על מנת להגן על כל הדיירים הנמצאים מעל קומת השריפה היורדים בחדר המדרגות. (זו הייתה האסטרטגיה במרכז הסחר העולמי במגדל הדרומי ב- 11/9, לאחר שהמטוס השני של הטרוריסטים התרסק לתוך מגדל מס' 2).

לכן, כל חדרי המדרגות ישמשו בידי הכבאים לפינוי הדיירים מהקומות מעל קומת השריפה.

דלת חדר המדרגות המובילה לקומת השריפה תישאר סגורה, תוחמת את השריפה ומונעת מהעשן לחדור לחדר המדרגות וללכוד כמות גדולה של אנשים הנמלטים מהקומות העליונות.

הכבאים יעזרו לאנשים מהקומות מעל קומת השריפה, לעבור את קומת השריפה דרך כל חדר המדרגות.

 

סוגי חדרי מדרגות

 

בבניין יש סוגי מדרגות שונים. הכבאים צריכים להיות מסוגלים לזהות את סוג חדר המדרגות וכיצד להשתמש בו בצורה נכונה במהלך שריפה. לדוגמא, בבניינים רבי-קומות יש: חדרי מדרגות אטומים לעשן, חדרי מדרגות מוגנים מאש, מדרגות גישה/כניסה ומדרגות הנקראות "מספריים".

חלק מהמדרגות אסור שיתוכננו למדרגות תקיפה, וחלק מהמדרגות אסור שיתוכננו למדרגות מילוט.

* חדרי מדרגות אטומים לעשן

חדרי מדרגות אטומים לעשן נקראים לעיתים "מגדל האש". המונח שבו משתמשים מהנדסי מניעת הדליקות הינו מדרגות אטומים לעשן. מונח זה הינו מדויק יותר, חדר מדרגות אטום לעשן  הינו חדר מדרגות סגור, אשר מאלץ אנשים אשר הבחינו בשריפה, ראשית לעבור דרך מרפסת פתוחה או פרוזדור פנימי המכיל פיר שחרור עשן, או דרך פרוזדור פנימי המכיל פיר עם מפוח שחרור עשן מכני.

מטרת המרפסת הפתוחה לאוויר החיצון או הפרוזדור הפנימי עם פיר שחרור עשן בחדר מדרגות אטום לעשן היא למנוע הצטברות עשן, חום או להבות העוקבים אחרי האנשים הנכנסים לחדר המדרגות האטום. לדוגמא, כאשר אדם נמלט מקומת משרדים דרך דלתות יציאה בעלות מנגנון סגירה עצמית ונכנס למרפסת הפתוחה לאוויר החיצון או פרוזדור פנימי עם פיר שחרור עשן, כל עשן או חום העוקבים אחרי הדייר יתפזר אל האטמוספרה או אל הפיר לשחרור עשן. הדייר הנמצא בפרוזדור הפנימי חייב לפתוח דלת נוספת בעלת מנגנון סגירה עצמית כדי להיכנס לחדר המדרגות האטום לעשן.

בשריפה חמורה בבניין רב-קומות, כאשר קצין צוות הכיבוי מחליט איזה חדר מדרגות ישמש למילוט אוכלוסיית הבניין מעל מפלס קומת השריפה, ואיזה חדר מדרגות ישמש לתקיפת האש ופריסת הזרנוקים, חדר המדרגות האטום לעשן ישמש לפינוי ולא לתקיפת האש. וזאת מאחר וחדרי מדרגות האטומים לעשן מכילים פרוזדור פנימי עם פיר לשחרור עשן, ייצרו בעיות כאשר שימוש למדרגות תקיפת השריפה.

במספר שריפות, בהם הדלתות בין הפרוזדור הפנימי לקומת המגורים/משרדים הייתה פתוחה כדי לאפשר פריסת קו הכיבוי לתקיפת השריפה, עשן וחום נסחפו לפרוזדור הפנימי ולתוך הפיר. העשן הרב שמילא את הפיר על גדותיו והתפשט במעלה חדר המדרגות הסגור. כבאים לפעמים נלכדים מעל קומת השריפה , כאשר הם נאלצים לסגת לאחור לתוך חדר המדרגות האטום.

בשריפה אחרת ב"אפקט הארובה"  נסחף החום הרב לתוך הפיר לשחרור עשן בפרוזדור פנימי, הוא המיס מעקה מדרגות מאלומיניום המגן על הפיר לשחרור עשן. כבאים הזוחלים בעשן הרב לחדר המדרגות האטום דרך הפרוזדור הפנימי, יכלו ליפול 20 קומות למטה דרך הפיר הלא מוגן לשחרור עשן. הניסיון לימד את הכבאים להשתמש בחדר מדרגות מוגן מעשן אשר כולל פרוזדור פנימי עם פיר אוורור  כחדר מדרגות למילוט; להוריד את הדיירים מהקומה מעל קומת השריפה  ולא להשתמש בחדר מדרגות מוגן לעשן כחדר מדרגות לתקיפה.

 

* חדרי מדרגות מוגנים מאש

חדרי מדרגות מוגנים מאש בנויים מקירות עמידי אש למשך שעתיים ודלתות בעלות סגירה עצמית (דלתות עמידות אש); חדר מדרגות מוגן אש לא מכיל פרוזדור פנימי. כאשר אתה פותח את הדלת מהקומה אתה נכנס ישירות לחלל חדר המדרגות. חום, עשן ולהבות נכנסים לחדר המדרגות אחרי הדיירים הנמלטים כאשר הדלת פתוחה. לדלתות המובילות לחדר מדרגות מוגן יש ציר קפיצי אשר סוגר אוטומטי את הדלתות לאחר פתיחתם. דלתות בעלות סגירה עצמית אלו מתוכננות לצמצם את כמות העשן והחום החודרים לפרוזדור או מערכת מדרגות. בכל אופן, כאשר הכבאים משתמשים בחדר המדרגות המוגן לתקיפת השריפה, עליהם להחזיק במצב פתוח את הדלתות בעלות הסגירה העצמית (דלתות האש). מצב זה מאפשר לכמויות עצמות של עשן, חום ולהבות להיכנס לחלל חדר המדרגות וללכוד כל דייר או כבאי הנמצאים מעל קומת השריפה.

בדרך כלל קיימים שני חדרי מדרגות מוגנים בבניין רב-קומות. חדר מדרגות מוגן יכול לשמש למילוט או לתקיפת השריפה. כאשר חדר המדרגות משמש לתקיפה ופרסו דרכו קו זרנוק לשריפה, חלקו העליון של חדר המדרגות מעל קומת השריפה יתמלא בחום ועשן, לכן לפני פריסת הזרנוק ופתיחת דלתות האש להתקדמות, יש להבטיח במידת האפשר כי איין דיירים הנמלטים מהקומות העליונות.

אם דיירים יורדים בחדר המדרגות ולא נפתחו דלתות חדר המדרגות לתקיפת השריפה, או במידה והם נלכדו במדרגות מעל קומת השריפה, עליך להודיע מיידית לקצין האחראי על הפעולה זו.

 

* מדרגות מספריים (הצלבה)

חלק מחדרי המדרגות מוגני האש מתוכננים כמדרגות "מספרים". שני מדרגות אלו בנויים בתוך חלל חדר מדרגות מוגן אחד בהצלבה. תקינות מדרגות אלו תלויה בקירות המפרידים בין שני מדרגות סגורים אלו. אם קיימים פתחים ללא אישור בקירות המפרידים בין שני חדרי המדרגות, ואם לא קיימת הפרדה ביניהם, שני חדרי המדרגות יתמלאו בעשן.

מדרגות "מספרים" יכולים לשמש כמדרגות לתקיפה או למילוט/פינוי. חלק מחדרי מדרגות אלו נפתחים לקומות לסרוגים,  או שאחד משני חדרי המדרגות נפתח לקומות האי זוגיות והשני לקומות הזוגיות.

חדר מדרגות "מספרים" אשר נפתחים לקומות בסרוגים, לאי-זוגיות ולזוגיות,  מסבכות את תקיפת השריפה ופינוי הדיירים בבניין רב-קומות.  דלתות היציאה המובילות לחדרי מדרגות אלו נמצאות בסמיכות רבה ביניהם, כאשר דלתות יציאה צריכות להיות מרוחקות אחת מהשניה.  כך שאם אחת הדלתות נחסמה בגלל השריפה ניתן יהיה להשתמש בחדר המדרגות המרוחק. מצב זה אינו תמיד אפשרי עם מדרגות "מספרים". שריפה אחת יכולה לחסום את שני הדלתות המובילות לחדר מדרגות "מספרים".

 

* מדרגות גישה/כניסה

מדרגות גישה הינן מדרגות פתוחות. אין כל סגירה סביב מדרגות אלו.

מדרגות פתוחות אלו מסייעות לשריפה, לחום ולעשן להתפשט  מקומה לקומה. מדרגות פתוחות הינן דקורטיביות הנמצאות בדרך כלל בבניינים מסחריים בסמוך לפקידי המנהלה או בדירות דופלקס. מדרגות פתוחות ולא מוגנות אלו מאפשרות גישה לאנשים מקומה לקומה מבלי לצאת לפרוזדור הציבורי ולהשתמש במעלית או המדרגות הציבוריות.

מדרגות פתוחות אסור שישמשו לתקיפת השריפה בשלב הראשוני של ההתלקחות. בכל אופן, אם קו הכיבוי שנפרש בשלב הראשוני אינו מכבה את השריפה, ניתן לפרוס קו כיבוי חלופי דרך המדרגות הפתוחות עד לקומה מתחת לשריפה.

כאשר כבאי מזהה חדר מדרגות פתוח בקומה מעל השריפה או בקומה מתחת לשריפה , עליו להעביר מידע זו מיידית לקצין הכיבוי האחראי על השריפה בבניין הרב-קומות. מידע זה יכול להשפיע על האסטרטגיה שלו. אם מדרגות פתוחות מובילות מקומת השריפה לקומה מעליה, הן יגרמו להתפשטות השריפה לקומה מעל. יש לפרוס קו כיבוי על מנת למנוע את התפשטות השריפה.

 

כינוי וסיווג חדרי מדרגות

 

חדרי מדרגות בבנייני משרדים רבי-קומת בניו-יורק חייבים להיות מסווגים באותיות זיהוי; לדוגמא, "חדר מדרגות A" או "חדר מדרגות B" או "חדר מדרגות C", כמו כן מספר הקומה חייב להיות מסומן בסמוך לאותיות הזיהוי של חדר המדרגות. קומת הקרקע של הבניין יכולה להיות מסומנת: "חדר מדרגות A" קומה מס' 1".

אות הזיהוי לחדר המדרגות ומספר הקומה חייב להיות מותקן על כל דלת כניסה לחדר המדרגות משני צידיה (חיצוני ופנימי). ברור, שרצוי מאוד גם כי כל בניניי המגורים רבי הקומות בניו-יורק יהיו מסומנים.

סימון פשוט זה לכאורה של חדרי המדרגות, הינו חשוב מאוד בלחימה באש ברבי-קומות ופינוי דיירים. כבאים העורכים חיפוש בקומה העליונה, ומזהים שריפה צריכים להיות מסוגלים לזהות את מספר הקומה ולהעביר מידע זה לעמדת הפיקוד.  כמו כן, כאשר מומלץ לקצין האחראי באיזה מדרגות להשתמש לתקיפת השריפה ובאיזה לפינוי הדיירים, גם כאן, יש לקבוע בנחישות את אותיות הזיהוי.

אם אין אותיות זיהוי לחדרי המדרגות או הקומות אינן ממוספרות כראוי, הלחימה באש או פינוי הדיירים בקומות מעל השריפה בבניין רב-קומות לא יהיה יעיל.

 

הצפת אש בחדרי מדרגות של בניינים רבי קומות

 

פרוייקט רבי הקומות למגורים בעיר ניו-יורק  חווה מספר מיקרים רציניים של כביכול הצתה בזדון של חדרי מדרגות. שריפות אלו יכולות להיות מסווגות גם כשריפות הצפת אש.

הצפת אש מתאורת כאש המתפשטת  על פני השטח של הקירות, תקרה או רצפה.

 

דווח לראשונה על שריפה בצורת הצפת אש במלון " Wynncoff " באטלנטה בשנת 1946, שם 119 איש מתו בחדרים של הקומות העליונות. הם היו לכודים בגלל שהמדרגות במלון הרב-קומות התמלאו בהצפת אש.  בניו-יורק סיטי שריפות קטנות ברבי קומות המתחילות כתוצאה של אחסון ופסולת בחדרי המדרגות סגורים יוצרות בערה והופכות במהרה להצפת אש העולה לגובה של 10-20 קומות.  מצב זה נגרם משכבות רבות של צבע (צביעה תכופה) על בסיס שמן על המדרגות קירות ותקרת חדר המדרגות. שכבות אלו נוצרו בגלל צביעה לעיתים קרובות לצורך מחיקת הגרפיטי על הקירות. צבע דליק זה מאפשר ללהבות להתפשט במהירות במעלה חדר המדרגות, ובמקרים מסוימים להעיף את דלת הגג ולנתקה מהצירים.

על מנת למנוע זאת, כאשר מבחינים בשרפת פסולת בחדר מדרגות, על הקצין האחראי להזהיר את דיירי הבניין ואת הכבאים להתרחק מחדר המדרגות הבוער. למרבה הצער הרבה בנייני מגורים רבי-קומות אינם מחויבים לתייג את חדרי המדרגות באותיות זיהוי, ובלעדי האותיות לזיהוי חדרי המדרגות הקצין האחראי אינו יכול לציין את חדר המדרגות המדויק לשימוש הדיירים למילוט מהבניין הבוער. כמו כן, ללא מערכת כריזה ציבורית לכל הדירות והמסדרונות הקצין האחראי אינו יכול לכוון מילוט בטוח של הדיירים. ובמקרים מסוימים במכשיר הקשר של הכבאים אין קליטה בגלל מבנה הבניין (בטון ופלדה).

 

שרותי כבאות צריכים לנסות לדרוש שחדרי המדרגות יזוהו ע"י אותיות ומספור קומות על כל דלת יציאה ולהתעקש על התקנת מערכת מסירת הודעות, שבהתקנתה ניתן יהיה להזהיר את דיירי בנייני מגורים רבי הקומות. כמו כן יש לדרוש שמכשירי הקשר של הכבאים יעבדו כיאות בכל בנייני רבי הקומות.

 

מסדרון ללא מוצא (מבוי סתום)

 

מסדרון ללא מוצא הינו שלוחה נוספת של המסדרון הממשיכה מעבר לדלת היציאה.

זהו כיס אשר בו עלול הכבאי להילכד במהלך שריפה המייצרת עשן רב. העשן הממלא את המסדרון במהלך השריפה יכול לגרום לאיבוד חוש ההתמצאות של הכבאים ולגרום להם להילכד.

 איבוד חוש ההתמצאות במסדרון מלא עשן, וזחילה דרך דלת היציאה , יהיה הכבאי לכוד בחלקו ללא המוצא של המסדרון. לאחרונה יותר ויותר כבאים נלכדים ונהרגים במסדרונות ללא מוצא בבנייני מגורים רבי קומות עמידים לאש.

 

נקיטת אמצעי בטיחות במסדרונות

 

לפני פריצת דלת דירה בבניין מגורים רב-קומות, ראשית בחן את המסדרון. אתר את מיקום דלתות היציאה, ולא את החלק ללא מוצא של המסדרון. לאחר שהדלת לדירה הבוערת נפתחה, והמסדרון יתמלא בעשן, הראות לא תאפשר לבחון את המסדרון. חשוב ביותר לשלוט בדלת המובילה בין הדירה הבוערת למסדרון הציבורי. אין אנו רוצים שהדלת תהיה פתוחה לגמרי אחרי שנפרצה ותאפשר כניסת חום ועשן לפרוזדור הציבורי.

אם האש ממלאת את כל חלל הכניסה לאחר פריצתה בכוח, סגור את דלת הדירה והמתן לקו הזרנוק לכיבוי לפני הכניסה לדירה. השאר כבאי ליד דלת הכניסה לדירה במהלך חדירה לאזור העשן בדירה, על מנת להזהיר במידה והבעירה מתגברת. אם הבעירה מתגברת וממלא את כל חלל הכניסה לדירה, וקו הזרנוק לכיבוי עדיין לא מוכן, לאחר שכל דיירי הבניין והכבאים התפנו מהבניין, סגור את דלת הכניסה לדירה ונסוג בחזרה לכיוון חדר המדרגות המוגן.

חזור שנית לתקוף את השריפה עם פריסתו של קו הזרנוק לכיבוי.

 

הפקת לקחים

 

על מנת להשתמש בצורה יעילה בחדרי מדרגות ומסדרונות כדי להלחם באש ולחלץ דיירים, יש למקם את אמצעי בטיחות האש הבאים:

 

1.    יש להתקין מערכת למסירת הודעות בלובי עם רמקולים בכל דירה ובחדר המדרגות, כך שמפקד צוות הכיבוי יוכל להשמיע הודעות והוראות מילוט להצלת חיי הדיירים. הדיירים חייבים להיות מונחים מתי לעזוב את הבניין ומתי ולהישאר בדירות. חדר המדרגות המיועד למילוט חייב להיות מוכרז במערכת למסירת ההודעות.

       למרבה הצער, תודות לאמצעי התקשורת ובמיוחד לטלוויזיה - אנשים רבים מאמינים בטעות כי הדרך להימלט מהשריפה בבניין רב-קומות היא להגיע לגג ולהמתין למסוק שיציל אותם. כאשר מה שבאמת קורה הינו שהם מתים בחדר המדרגות מעל השריפה בדרכם לגג.

       חדרי מדרגות מקומת השריפה ועד לגג חייבים לעבור סריקה וחיפוש לאחר השריפה.

2.    חדר מדרגות מוגן חייב להיות מסומן באותיות זיהוי, לדוגמא: A,B,C וכו', תלוי כמה חדרי מדרגות קיימים בבניין.

3.    כל קומה בחדר המדרגות צריכה להיות מסומנת במספר קומה, לדוגמא: 1,2,3 וכו',. קומת הקרקע צריכה להיות מסומנת "קומה מס' 1" ולא "קומת קרקע".

4.    אותיות הזיהוי לחדר המדרגות ומספרי הקומות צריכים להיות מותקנים בחלקו הפנימי והחיצוני של כל דלת המובילה ליציאה לחדר המדרגות.

5.    דלתות הדירות צריכות להיות מצוידות במנגנון קפיצי לסגירה עצמית, על מנת שהדלתות תיסגרנה אוטומטית לאחר שהדייר עזב הדריה על מנת להימלט מהשריפה. דרישה זו תוחמת את השריפה לאזור הדירה ומפחיתה את הצטברות העשן במסדרון הציבורי.

6.    הכבאים חייבים לבחון את המסדרון ולקבוע נתיב נסיגה במקרה שהאש והעשן יתפשטו בפתאומיות לתוך המסדרון.
 
 

 
האתר לבטיחות אש
האתר נבנה במערכת 2all בניית אתרים - www.2all.co.il