בניית אתרים בחינם
הפוך לדף הבית
הוסף למועדפים
   

 

פרשת פינחס-מלחמת הקדושה

בסוף הפרשה הקודמת מסופר על חטאם של ישראל-וישב ישראל בשיטים ויחל העם לזנות אל בנות מואב.בלק ידע שאי אפשר להלחם עם ישראל בדרך טבעית,שכן ישראל הביס את מצרים את את סיחון ואת עוג,כל עם שיצא להלחם הקב"ה הפילו,לכן התחכם הוא ושכר את בלעם לקלל את עם ישראל.הוא ידע שאין ישראל כמו שאר האומות.אין כוחה של אומה זאת אלא בפיה,כמו התולעת שאין כוחה אלא בפיה,שנאמר אל תיראי תולעת יעקב.ומתי שהקול קול יעקב אין ידי עשו שולטים על ישראל.

בלעם הרשע ניסה לכלות את ישראל אך הקב"ה הפך, את כל קללותיו לברכות.

אחרי שלא הועילו כל הדרכים,יעץ בלעם  להחטיא את ישראל עם בנות מדין,הוא ידע שאלוקיהם של אלו שונא זימה.הגוים היו מוכנים להפקיר את בנותיהם בכדי להחטיא את ישראל .

וכידוע בספרים הקדושים שלפני כל מלחמה שנלחמים ישראל באומות קודמת להם מלחמה רוחנית בשמים,נאספים כל כוחות הקדושה המלאכים וצבאות שמים שנברא מהמצוות של כלל ישראל נגד כוחות הטומאה ומי שינצח בשמים ינצח גם בארץ.כשאר העם זינה התחילה מגיפה בישראל ,וימותו במגיפה עשרים וארבע אלף,עד כמה אנו צריכים ללמוד לשמור על קדושת עם ישראל,כי כשהתורה מספר לנו את מעשה זה אין היא מתכוונת לסיפורים של עבר, אלא לכל דור ודור בזמן הווה ,מעשה אבות סימן לבנים.במיוחד בדור האחרון שבו רבים ותקופים הם הניסיונות,כל מיני טומאות ותעובות  חדרו לאחרונה מכל מיני מקומות מנוגעים בעולם ,מלחמת בלעם וישראל עדיין ממשיכה ,כמעט שאי אפשר לעבור ברחוב ולא להיתקל בראיה אסורה המטמאה את הנשמה הקדושה של היהודי ר"ל,אנו נדרשים בעיתות אלו לשמור על הצניעות ולחנך את הבנים ללכת בדרכי אבותינו ואימותינו הקדושים והיה מחנך קדוש

לפני יותר מעשירים שנה עלה אדם דתי לאוטבוס.וישב במושב הקדמי,עלתה אישה בלבוש לא צנוע והוא הוריד את הראש כדי לא להסתכל עליה,אחר כך עלתה עוד אישה לא צנועה ועוד פעם הוא הוריד את ראשו עד שהחליט לעבור למושב האחורי של האוטבוס ששם אין תנועה של אנשים.ואף שלא היה עיף נפלה עליו פתאום תרדמה וראה שמישהו מזהירו בחלום ואומר לו שיש לו חומר נפץ מתחת לכסא שלו ותכף ומיד התעורר,אך אמר בליבו חלומות שוא ידברו ולא התיחס לחלום,אך הוא שוב נרדם ושוב פעם ראה שמזהירים אותו מהשמים ואומרים לו שזה לא סתם חלום אלא מודעים לו מהשמים שיש מטען חבלה כדי שיציל את כולם ומי התעורר שוב ואז הסתכל מתחת למושב וראה חוטים וחפץ חשוד,מיד ניגש לנהג והודיע לו שיש חפץ חשוד באוטבוס,הנהג בדק את העניין והוריד את כול הנוסעים מהאוטבוס,הזעיקו חבלן של המשטרה שפירק את המטען ללא אבידות ופצועים ב"ה.

אותו אדם נסע לבבא סאלי זצ"ל וכשנכנס אליו בטרם התחיל לדבר אמר לו הבבא סאלי זצוק"ל שבזכותו ניצלו כל האנשים שהיו באוטבוס שנגזר עליהם מיתה.ובזכות ששמר את עיניו ולא הסתכל פעמיים ,ברא שני מלאכי סנגוריא שבאו אליו פעמיים בחלום והזהירו אותו.

חומרת הלבוש הלא צנוע בולט ביותר במעשה שהי עם בנו של הקדוש,הבבא מאיר זכר צדיק לברכה.

בשנת התשל"ג יצא הבבא סאלי לחוץ לארץ,וכאשר היה אמור לחזור לארץ באו כל בני משפחתו לשדה התעופה בכדי לקבל את פניו.המטוס היה צריך לנחות אך להפתעתם אכן המטוס נחת אבל הבבא סאלי מסתבר לא היה בתוכו,הוא התעכב שדרכו לשויץ ויהיה אמור להגיע רק במטוס הבא.

בשעה ארבע וחצי הגיע לשדה התעופה הרב הקדוש הבבא מאיר,בנו של הבבא סאלי בכדי לזכות במצוות כיבוד הורים ולקבל את פני אביו.התישב הבאבא מאיר על ספסל כאשר ראשו מורד כלפי מטה ובידו כיסה את עיניו,בני המשפחה הקיפו אותו מכל צד כדי לשמור על קדושת עיניו,ממראות אסורים ח"ו.הבבא מאיר ישב ועסק בדברי תורה בקדושה ובטהרה ,בדברים העומדים ברומו של עולם.אולם דבר אחד הפריע לצדיק,עצם נכוחותו במקום שבו עוברות נשים בלבוש לא צנוע.אך מה לעשות שהיה צריך לקיים מצוות כיבוד אביו.כשעצבות נסוכה על פניו התחיל למלמל:"אלמלא מצוות כיבוד אב לא הייתי יוצא ממחיצתי...ומקבל אני יסורין אלו באהבה.

בני המשפחה ,התפלאו לשמוע דברים אלו ושאלו אותו הלא הרי כבודו לא הסתכל כלל בנשים?!הרי עיניך מכוסות היטב.הצדיק שתק ולא ענה והמשיך להצטער בליבו.
 
תמונת הצדיק רבי מאיר אביחציא זלה"ה
 
כשהפציר בו גיסו,נענה ואמר לו:בדורות שלפנינו ,אדם שרצה לחטוא בעריות,היה צריך לחפש ,חיפוש מחיפוש ולעשות במחשך מעשיו,והדבר היה קשה המציאות.בדורנו,"איה הקדושה- היא בעניים",האדם חוטא חטאים כבדים במראה עיניו,ומראות אלו מטמאות אותו כגופה של עבירה ומורידה אותו..ולולי מצוות כיבוד אב ואם מה לי כאן ומי לי כאן..

לאר שלש שנים בערך,כשביקר גיסו את הבבא מאיר,שאל אותו הבבא מאיר:"זוכר אתה את הנסיעה ללוד? דע לך שעד היום לא השלמתי את התיקון של אותה נסיעה"..
 

טואול - בניית אתרים בחינם