בניית אתרים בחינם
הפוך לדף הבית
הוסף למועדפים
   

 
פרשת וירא
 

"וירא אליו ה' באלוני ממרא"

ידוע מה שאמרו רבותינו ז"ל:בזכות מילה הציל אברהם את אביו תרח מגיהנם,שהביא אותו בגילגול של איוב..כמו שהפסוק אומר:"וירא אליו ה' באלוני "-ראשי תיבות אביו-אותיות איוב.וכתוב:"את עוץ בכורו"דהיינו איוב כדכתיב "איש היה בארץ עוץ איוב שמו".

 

"והוא יושב פתח האוהל"-שהיה פתחו מצוי לעוברי דרכים ובזכות צדקה שנתותנים לעניין ינצל אחר המיתה מגיהנם.כמו שכתוב:"הנה יום בא בוער כתנור",והרמז  "באלני"-גימטריא:"במלאך",שכל אכילה ואכילה נופרוסה ופרוסה נברא מלאך אחד.הה"ד:"וירא אליו ה' באלוני ממרא".

 

"ויהי אחר הדברים האלה והאלקים ניסה את אברהם",אמרו רבותינו ז"ל:היה צריך לומר ניסה את יצחק,למה כתוב ניסה את אברהם?הלא יצחק היה בן שלשים ושבע שנים,ואם לא היה שומע-מה היה יכול לעשות לו?והיה יכול לבעוט באביו ברגל אחת.

והתירוץ לזה בפסוק,שכתוב "והאלוקים ניסה"- שהקב"ה הרים ניסו ודגלו (נס מלשון דגל) של אברהם אבינו ע"ה בזכות זה הניסיון.

 

ואלו עשרה ניסיונות שנתנסה אברהם" וסימנם "אברהם פגע מלאך",רוצה לומר אברהם היה מתפלל למלך עולם אפילו שהיה לו צער ואין פגיעה אלא תפילה שנאמר "ויפגע במקום"

 

ואלו הם עשרת הנסיונות

 

א.אור כשדיים

ב.לך לך

ג.ויהי רעב בארץ

ד.ותקח האישה בית פרעה

ה.מלחמת המלאכים.

ו.בין הבתרים שהראו שיעבוד מלאכיות.

ז.ברית מילה.גרש האמה

ט.אבימלךל-ויקח את שרה

י.עקידת יצחק והרמז:"ועשירי יהיה קודש לה'"

 

וכל מי שקורא את העקידה בכל יום בכוונה זוכה לש"י עולמות,ופרשת העקידה יש ש"י תיבות רמז לכך,כמנין יקר-"וימצא יקר וגדולה".

וגם הוא תיקון לעון הקרי רח"ל.

ויש לפרשת הקידה י"ט פסוקים כנגד תפילת לחש עם ברכנת המינים,ובפסוק ראשון י"ג תיבות כנגד "אחד" וגם כנגד אהבה" (שהם בגימטריא י"ג)

 

"נלכה ונשתחוה ונשובה אליכם"

נלכה-כמו שכתוב-"בית יעקב לכו ונלכה"-דהיינו הליכה לבית כנסת.

ונשתחוה"-תפילת לחש וחמש כריעות.

ונשובה אליכם-אותיות מיכאל,שמקבל תפילתנו ומניח כתר לרא חי העולמים,ויחשב כקורבנות לפני ה' יתברך,כמו שאומר "ונשובה אליכם".

טואול - בניית אתרים בחינם