בניית אתרים בחינם
בס"ד


קהילת אנוסי משהד בישראל

אתר להעמקת הקשר בין קהילת אנוסי משהד למורשתם


              האתר בניהולו של עו"ד אבי בצלאלי, לשעבר יו"ר הועד המרכזי לקהילת אנוסי משהד בישראל ומו"ל העלון מש-הד

 
    עמוד הבית
   
    חדשות הקהילה
    טקס קריאת השם לרחוב
   
    תמונות מחיי הקהילה
    בני הקהילה חללי מערכות ישראל
   
    אנוסי משהד - רקע הסטורי
    קהילת אנוסי משהד בישראל
   
    ועדי הקהילה
    קישורים לאתרים נוספים
    הכנסת ספר התורה צעירי משהד
   
    תשסה
    חשוון תשסו
    כסלו תשסו
    ספר הטלפונים של הקהילה
    אילת תשסו
    טאבה תשסו
    יום העצמאות תשסו
    פורים תשסו
    טיול תשסו
    מועיד ביני פסח תשסו
    ט"ו באב
    ספר התורה
    גיליונות מש-הד
    מפגש פנויים פנויות 2007
    פעילויות צעירי משהד בישראל

עוד באתר:

- אנוסי משהד: רקע הסטורי
- אנוסי משהד כיום
- בית האבות לאנוסי משהד
- מוסדות הקהילה
- חדשות הקהילה
- עלוני מש-הד
- קישורים לאתרים בקהילה
- קהילת אנוסי משהד בתפוצות
- יזכור: הנצחת חללי הקהילה

- פרויקט שיקום חלקות הקבורה
- גלריה וסרטים
- מאכלים פרסיים
- פורום בני הקהילה
- צור קשר 

תוכן האתר

מיקום

אתר הקהילה בניו יורק

www.mycweb.com

תמונות מהקהילה בניו יורק

http://www.mkpics.com/

אתר משפחת נסימי, ישראל

http://www.nissimi.org/

מאמר על אנוסי משהד (אלחנני) מתוך "דעת"

http://www.daat.ac.il/daat/history/nidhey/elhanani.htm

מאמר על אנוסי משהד (מלמד) מתוך "דעת"

http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/sinay/hayehu-4.htm

אתר בית האבות "בית משהד"

http://www.beyahad.co.il/yd.asp

מילון פרסי אנגלי

http://www.farsidic.com/

חישוב תאריך לידה מפרסי ללועזי

http://www.payvand.com/calendar/

שידורי תעמולה מאיראן (בעברית) "קול דוד"

http://www.irib.ir/Worldservice/HebrewRADIO/

אתר פיוטים בנוסחי עדות ישראל

http://www.piyut.org.il/

מוסיקה פרסית אותנטית

http://darvish.net/files/farzin/3/7

תוצאות הבחירות לועדי הקהילה בניו יורק

http://www.mashadi.org/