בניית אתרים בחינם
 

מפעל מים

מערכת המוקמת לשם הספקת מים ברוב המקרים בעת העתיקה מפעלי המים הוקמו בניה ציבורית אשר כללה חפירת תעלות בנית מאגרי מים קידוח בארות  וכו'

תיאור: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b3/TelBs030.jpg/250px-TelBs030.jpgלמפעל המים בתל באר שבע עשרות מדרגות יורדות המביאות אותנו לפתיחת המנהרה שבה מאגר המים הגדול.

מקור המים הוא באגירת מי שיטפונות הזורמים בנחל חברון שמצפון לתל המים האלה עוברו על ידי תעלות אל המאגרים התת קרקעיים שהוקמו בתל

מפעל המים בתל הוא מפעל הדיר מבחינה הנדסית ועומקו למעלה מן 20מ'

תיאור: תל באר שבעהמפעל הוקם על מנת לאפשר לספר לעיר מים בעיקר בעת סכנה ומצור משום שאז יש גישה למים מיתוך העיר ובתחום החומה ולא לצאת אל מחוץ לעיר כדי להביא מים ובכך להסתכן

 

טואול בניית אתרי אינטרנט בחינם