בניית אתרים בחינם
 
 
 
 
 
חוקי הצ'אט
אסור לקלל - חסימה לשבוע                      
אסור להתחזות - חסימה לשבועיים          
אסור להספים פה אתרים - חסימה ליום    
  • אסור להזמין פה או להרשם - חסימה לביום