בניית אתרים בחינם
 
 
 
 
 
 
שם הדמות - ניק [;
גיל הדמות - X
עבודה - רוצח .
משכורת - 800 ש''ח
רשום מ''ס - 10
 
שכונת מגורים - "אנדר וואטר" :
 
הבית:
 
החדר:
  
 אוכל:
  
 
 החיות שלי: 
- קווין (:
 הציוד שלו:
 
 דואר [:  1 הודעות חדשות)
1. קיבלת 1000 ש''ח על משימת השכונה.
 
 בנק (;
יש לך  1,030  ש''ח