בניית אתרים בחינם

 
 
 
    תהילים א-נ
    תהילים נא-ק
    תהילים קא-קנ
    קודים בתנך
    המשיח בתנך
 
 
  מהקוד הנוכחי שנמצא בתהילים כב  הפרק המדבר מסבלות המשיח  ניראה בבירור צימוד המילים מחוברות יחד ללא כול הפרק "ישועמשיח" באדום בפינה הימנית  . מספר פעמים נמצאה המילה אמת  שבאה להדגיש את העובדה כי ישוע הוא האמת ובלעדיו זה כבר לא אמת אלה שקר . וכן מופיעה המילה  "מלך" כי ישוע הוא מלך המשיח  כמו " ואני נסכתי מלכי על ציון הר קודשי " " יהוה בעוזך ישמח מלך ובישועתך יגיל מאוד " יושם לב לצלב שנוצר בפינה השמאלית מהמילים ימין  ואמת . המילים באתי הופיעו עוד כמה פעמים באלכסונים שונים אבל לא כללתי כאן.
 
נמצאו בתהילים כב  המילים  "ישוע משיח "  כשמקושרים להם המילים  "נמלט " המקושרות לנאמר בספר משלי "וזרע צדיקים נמלט " וכן "כול אשר יקרא בשם יהוה ימלט " באמתע המסך ניתן להבחין במילה "אויב " כי ישוע נהפך להם לאויב כיוון שלא קיבלוהו  וכול הצרות שבאו עליהם בעקבות זאת. גם המילה "חוטא" כי הם דנו אותו במשפט כחוטא כמו שכתוב בישעיה נג  "ואנחנו חשבנוהו ..נבזה וחדל אישים..מוכה אלוהים ומעונה "  גם במילים " פצו עלי פיהם אריה טורף ושואג "  ניכר שהם מאשימים אותו ואין לו במה להשיב  או יותר נכון אינו חפץ להשיב וזה משתלב ע הקוד הבא שמסומן באותיות אדומות ובקו סגול  "יובל"  שמשמעו הכתוב מישעיה " כשה לטבח יובל וכרחל לפני גוזזיה נאלמה " גם המילה "שבור " המציינת את מצבו נמצאה שם  כמו "והתפרדו כול עצמותי " נמצא שם למעלה המילים "אור" "העולם"  כי ישוע הוא אור העולם. המילה "להוכיח " כי בלעדי ישוע אין אמת ואין הוכחה יש רק סלקטיוויות כזו או אחרת  כמו שנאמר בו " וצור להוכיח יסדתו " (חבקוק) המילה נוח המופיעה בצד השמאלי העליון  מבטאת את הדמיון בין משיח לנוח שבא לידי ביטוי בשני עניינים א) הכתוב בנוח " ויקרא את שמו נוח לאמור זה ינחמנו ממעשנו ומעצבון ידינו מן האדמה אשר אררה יהוה " ובידוע ששם משיח מנחם  ככתוב " על אלה אני בוכיה עיני : עיני ירדה מים כי רחק ממני מנחם משיב נפשי " הדמיון השני לנוח הוא שכמו שנוח הייתה החוכמה המאגדת המסוגלת לקשור חוכמות נבדלות ואף סותרות ומתנגדות זו לזו ולהכניסם יחד לתיבה אחת  וכמו שנוח הוא דמות מנוגדת לאדם הראשון שבעטיו הודחה כול הברה מיעודה המקורי וירדה פלאים אל מצולות החטא עד התוצאה בדור המבול ובניגוד לכך עומד נוח שהוא הרוח המחייה  והוא המוצא מזוהמת הנחש . כן ישוע המשיח  שכתוב במשיח " וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ ועגל וכפיר ומריא יחדיו ונער קטון נוהג בם ..." ועניין המחייה הוא כמו הכתוב " יחיינו מיומים ביום השלישי יקימנו ונחיה לפניו "
 
 
 
 
המופעים הבאים נמצאו בספר שופטים בסיפור אודות דבורה הנביאה  והמתת סיסרא בידי יעל משבט הקיני
מצאנו בחלק הימני באדום  מלמטה למעלה את המופע (ישוע משיח ) זה אגב נדיר מאוד  למצוא ביטוי ארוך כזה ורוב המופעים שמוצאים הם בני ארבע חמש אותיות. מעבר לזה זה הופך לנדיר .יחד  עם זה נימצא שם המקום (תל-אביב) נזכיר פה רק בקצרה שהרב כדורי ז"ל  טען שנשמת  משיח התעברה בעת הזו באיש מישראל ולפי טענת אנשים מאתר קולו של משיח . המשיח חי כעת בתל אביב.לרצף נוסף לגילוי האקטואלי לימינו נתווספה המילה " נתניהו " שכמו תוחמת  מתוך מגוון הזמנים שעברו ויעברו על העיר הזו  את תקופת ממשלתו  לרמז שזו העת  שבה נעשות בפועל מלחמות המשיח ובתקופה זו יבואו על ביטויין באופן חריף והעמוק ביותר. מעל תל אביב נימצאת המילה (תפארת) אף היא מילה בעלת קשר הדוק לעניין המשיח  דנו בכך בקצרה בחיבור שמות המשיח.כן נימצא הביטוי (הרוכב) קיצור של הרוכב  בשמי שמי קדם יתן בקולו קול עוז. ועניין הרוכב ועניין העוז אף הם מקושרים במשיח. גם נימצאה המילה מצורע בגוון תכלת בחלק השמאלי  יחובר לכינוי המשיח מצורע של בית רבי פעמיים ובסמיכות זה לזה נימצאו המופעים שילה  " עד כי יבוא שילה ולו יקהת עמים " לתדהמתנו  נימצא באותו הדף  הביטוי " מה שמו ?"(אותיות ירוקות חצים סגולים צד שמאל מעלה)  הביטוי הנ"ל לקוח מספר משלי  ל שם מתואר רצף פעולות  המבוטאות בצורת שאלה  של מי  עשה כך ומי עשה אחרת ולבסוף  מהו שמו ומה שם בנו ?  פסוקים אלו היוו מקור  הישענות לנוצרים שראו בהם את ישוע אדונם וכמובן שהרבנים עשו כול שביכולתם  להרחיק מהפירוש הזה בעזרת הסתומות שבו אבל כעת אנו רואים בקוד התורה  את הביטוי (ישוע המשיח) מצד ימין אל מול (מה שמו ?) מצד שמאל .כן נימצאו המילים (השער) "זה השער ליהוה צדיקים יבואו בו" " מה נורא המקום הזה אין זה כי אם בית אלוהים ושער השמיים "
הביטוי (אליהו) שהוא נביאו של המשיח ואפשר והוא האיש שעליו דיבר הרב כדורי ז"ל .וכן המילה "הצבי"  אף הוא כינוי משיחי "מכנף הארץ זמירות שמענו צבי לצדיק ואומר רזי רזי לי אוי לי בוגדים ..." "הצבי ישראל על במותיך חלל " " עד שיפוח היום ונסו הצללים סוב דמה לך דודי לצבי או לעפר אילים על הרי בתר " כן נימצאה המילה (מנחם) אף היא קשורה בשם המשיח ואותיותיה סגולות  שמאל עליון אך לא הובאה  בשלמות .
 
 
נמצא בבראשית ב פסוקים 9-16  לאחר ציפוף האותיות נמצאה המילה (ישוע) .
 
 
בראשית  יח  סיפור ביאת שלושת המלאכים לאברהם והוא נקודה מרכזית  בהתהוות המשיחית  כי הולדת הבן זכר  לאברהם היא בבחינת בבואה להולדת המשיח . נמצאו שם המילים (ישוע) המילה (אמת) שהיא  משמותיו של המשיח כשם שנראה מהפרק המשיח בתנך. המילה (חטאת) שמלמדת שהמשיח בא להיות קורבן חטאת עבורנו  או בלשון ישעיה "בחבורתו נרפא לנו " "וה' הפגיע בו את עוון כולנו "  .בקירוב לה נמצאת המילה (ראש) המרמזת על היותו של המשיח ראש וראשון (בכור) - (המשיח בתנך)  מה שראה יעקב בחזונו  סולם וראשו מגיע השמימה .והוא המשיח הראש של הגוף הם העצמות הפזורות על הארץ הנקראים יחידה "מיד כלב יחידתי " "כול עצמותי תאמרה מי כמוך יהוה " וכנגדו הקימו בני השטן  ראש אחר  הוא השטן העומד בראשם  כמו שהם אומרים שם " הבה נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמים " כיוון שהשטן נמצא בשמיים  כמו שכתוב עליו בישעיה יד  "אעלה על במתי עב אדמה לעליון " וכול הקטע הנ"ל עוסק בנפילתו משם " איך נפלת משמים הלל בן שחר ..."
 
בראשית מט בנבואה המפורסמת שניבא יעקב על יהודה  ויש הרואים בה חיזוי על זמן המשיח  שמכונה פה (שילה)  נמצאה המילה (משיח) באנך  למילים (יבא שילה ) ובזאת יובא הקץ לכול האומרים שילה (שי לו) ושילו -עד כי יבוא אל העיר שילה.
 
 
 
 
בדניאל ט22-26  הנבואה המשיחית המפורסמת  נמצא השם ישוע במאונך למילה משיח הנמצאת בפסוק 26  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ובתהילים מו אמר אלהים לנו מחסה ועז עזרה בצרות נמצא מאד: ג על-כן לא-נירא בהמיר ארץ ובמוט הרים בלב ימים: ד יהמו יחמרו מימיו ירעשו הרים בגאותו סלה: ה נהר פלגיו ישמחו עיר-אלהים קדש משכני עליון: ו אלהים בקרבה בל-תמוט יעזרה אלהים לפנות בקר: ז המו גוים מטו ממלכות נתן בקולו תמוג ארץ: ח יהוה צבאות עמנו משגב-לנו אלהי יעקב סלה:

ובעז יז ראוך מים אלהים ראוך מים יחילו אף ירגזו תהמות: יח זרמו מים עבות קול נתנו שחקים אף- חצציך יתהלכו: יט קול רעמך בגלגל האירו ברקים תבל רגזה ותרעש הארץ: כ בים דרכך ושבילך במים רבים ועקבותיך לא נודעו:

וגם תיאור האריה השואג הוא תיאור של ישוע שעתיד להעיר עולם מתרדמתו בשאגה כאשר יתמכו פסוקים רבים.

ירמיה כה מצאנו ואתה תנבא אליהם את כל-הדברים האלה ואמרת אליהם יהוה ממרום ישאג וממעון קדשו יתן קולו שאג ישאג על-נוהו הידד כדרכים יענה אל כל-ישבי הארץ: לא בא שאון עד-קצה הארץ כי ריב ליהוה בגוים נשפט הוא לכל-בשר הרשעים נתנם לחרב נאם-יהוה: לב כה אמר יהוה צבאות הנה רעה יצאת מגוי אל-גוי וסער גדול יעור מירכתי-ארץ: לג והיו חללי יהוה ביום ההוא מקצה הארץ ועד-קצה הארץ לא יספדו ולא יאספו ולא יקברו לדמן על-פני האדמה יהיו:

בהושע יא מצאנו י אחרי יהוה ילכו כאריה ישאג כי-הוא ישאג ויחרדו בנים מים: יא יחרדו כצפור ממצרים וכיונה מארץ אשור והושבתים על-בתיהם נאם- יהוה:

יואל ד מצאנו ויהוה מציון ישאג ומירושלם יתן קולו ורעשו שמים וארץ ויהוה מחסה לעמו ומעוז לבני ישראל: יז וידעתם כי אני יהוה אלהיכם שכן בציון הר- קדשי והיתה ירושלם קדש וזרים לא-יעברו-בה עוד:

עמוס א מצאנו ויאמר יהוה מציון ישאג ומירושלם יתן קולו ואבלו נאות הרעים ויבש ראש הכרמל

כאשר קרא דיברו הרעמים אבל הדבר נחתם והוא אשר כתוב בתהילים פא בצרה קראת ואחלצך אענך בסתר רעם אבחנך על-מי מריבה סלה: ושמואל ב שנימצא למעלה

בישעיה כט מצאנו מעם יהוה צבאות תפקד ברעם וברעש וקול גדול סופה וסערה ולהב אש אוכלה:

לכול אחד מהרעמים היה דיבור משלו אך נאסר עליו לכתוב. המלאך נשבע שלא תהא עוד שהות כלומר הגיעה עת הגאולה וה' לא מתעכב עוד.אגב כול ההתרחשות הזו מתרחשת אחרי התקיעה השישית ולפני השביעית. ישנה גם הפוגה כזו בין החותם השישי לשביעי וגם שם מדברים על עם ישראל החתומים ומתאריםבפרוטרוט ורק אחרי כן עוברים לחותם השביעי.אפשר וזה רמז שההתרחשות קורת לפני שנכנסת השבת הגדולה של אלף השנים סוף האלף השישי.קשה להבין מהו יושלם סוד האלוהים כפי שבישר לעבדיו הנביאים האם הכוונה לנביאי ישראל שנתנו ספרי תנך קשה כי המשך ההתרחשות בספר יוחנן הולך עם הנאמר בתנך. אגב נקודה מעניינת נוספת היא שכול אחד מהמלאכים תקע בשופר ואחרי כן התבצעה פעולה מסוימת. כלומר תקיעת השופר מרמזת על שינוי זמן עולמי. על המלאך השביעי לא נאמר בכלל שתקע אלה שעמד לתקוע והסוד יושלם אז. ואפשר וזה הסוד שבישר לשני העדים אבל ניראה דחוק שהרי מסופר עליהם רק בפרק הבא . עוד נקודה למחשבה שאף אחד מין המלאכים הקודמים לא מתואר במראהו או לבושו. תיאורו של המלאך מראה על חשיבותו והחשיבות של עצם זיהויו.

להלן פרשנות של סנט ויקטורניקוס על הפרק

אצלו בפסוק הראשון לא כתוב שהספר היה קון אלה רקשהיה לו בימינו ספר פתוח. הוא טוען ממש כמוני שהמלאך הזה הוא ישוע אדוננו.

לגבי הספר הפתוח הוא אומר שאו שזה התגלות של מהלכים עתידיים הקשורים למשפט או שזו האפוקליפסה שיוחנן קיבל.גם כתוב שם שהוא " בכה בקול גדול" מעניין אם זה בכה או שאג

שבעת הרעמים המדברים בקולותיהם מציינים את רוח הקודש בעלת הכוח הכפול 7 שדרך הנביא מודיעה את כול העתיד לבוא.

10 כאשר נאמר " לקחתי את הספר הקטן מידו של המלאך ואכלתיו בפי היה מתוק כדבש אבל אחרי אוכלי אותו המר לבטני " הוא אומר לקחת את הספר ולאכול אותו להכניסם בזיכרון.

 

"And it was in my mouth as sweet as honey." To be sweet in the mouth is the reward of the preaching of the speaker, and is most pleasant to the hearers; but it is most bitter both to those that announce it, and to those that persevere in its commandments through suffering

11 " אז אמרו לי אתה צריך שוב לנבא לאנשים וללשונות ולעמים ולמלך רבים " מסביר שהסיבה שנאמר לו באופן הזה הוא מפני שיוחנן היה באי פטמוס מורשע לעבודה במכרות ע"י הקיסר דומיטיאןCaesar Domitian

פרשנות אחרת טוענת שיש קשר בין התיאור של יוחנן מקבל את המגילה לבין תיאור דומה של יחזקאל פרק ב9- ג3 הנבואה ביחזקאל מתארת שהנביא מקבל קינות ומרורים אולם בניגוד ליוחנן במגילה שהיא מרה נעשית במעיו למתוקה.

מעין רמז לדעתי לכך שהמגילה הנשלחת לישראל מלאה מרורות וגזירות קשות

אבל עתיד להתהפך אבלם לששון ולכן היא מתוקה דווקא בבטן שהיא מעין אחרית דבר והפה הוא ראשיתו. אולם המגילה של יוחנן היא בעצם היפוך הדבר היא מתוקה בפה אבל בבטן היא נושאת בשורה נוראה.

מעמד הרגלים מוכיח את האוטוריטיה של אלוהים על הבריאה כולה.

v3 - and he gave a loud shout like the roar of a lion. When he shouted, the voices of the seven thunders spoke. - The voice of the seven thunders was probably that of Christ or God, God's voice is frequently compared to thunder, especially when God spoke to Jesus before his crucifixion (John 12:29), although the first living creature also sounded like thunder (6:1). The roar of a lion is another allusion to Christ, who is the lion of the tribe of Judah. In Rev 1:1 and 22:16 Jesus sent His angel to John, the angel comes from the presence of Jesus and hence the similarity of the angel to Jesus.

פרק יא

3" ואתן לשני עדי וינבאו אלף ומאתים ימים כשהם לבושי שקים אלה הם שני הזיתים ושתי המנורות העומדים לפני אדון הארץ" באותה העת יקומו שני נביאים שיפנו את הדרך מלפניו הם ילבשו רוח נבואה שכתוב "ואתן לשני עדי" תקופת נבואתם 3.5 שנים לעניין " אלו הם שני הזיתים העומדים לפני אדון הארץ" כתוב בזכריה ד3 "ושנים זיתים עליה אחד מימין הגולה ואחד על שמאלה"12 " ואען שנית ואומר אליו מה שתי שיבולי הזיתים אשר ביד צנתרות הזהב המריקים מעליהם הזהב ויאמר אלי לאמור הלוא ידעת מה אלה ואומר לא אדוני ויאמר אלה שני בני היצהר העומדים על אדון כול הארץ" ויצהר הוא שם המשיח שהוא עוד כינוי לשמן כמו שמצאנו בשירהשירים " שמן תורק שמך על כן עלמות אהבוך" והם יומתו בירושלים ככתוב 8 "גויותיהם תהיינה ברחוב העיר הגדולה הנקראת באופן רוחני סדום ומצרים אשר שם גם נצלב אדונם"

17 " מודים אנחנו לך יהוה צבאות אשר הוה והיה כי לבשת עוזך הגדול ותמלוך"

יש עניין של לבוש שה' כאילו לובש מידות שונות ומתגלם בהן בראשונה לבש מידת שפלות וענווה כי בא בדמות עבד לסבול ולמות בעד העולם ובאחרונה יבוא במידת העוז שהיא מידת הגבורה והשלטון לעשות משפט ולמלוך בעולם. כמו שכתוב בישעיה נ"א9 "עורי עורי לבשי עוז זרוע יהוה עורי כימי קדם דורות עולמים הלוא את היא המחצבת רהב מחוללת תנין" בהתאם לתפקידה היא לובשת את הרוח. כן ישעיה נ"ט17 "וילבש צדקה כשריון וכובע ישועה בראשו וילבש בגדי נקם תלבושת ויעט כמעיל קנאה"

כן תהילים צ"ג1 "יהוה מלך גאות לבש לבש יהוה עוז" ובמידת העוז מחל שלטון המשיח שבלי עוז מלמעלה אי אפשר להביא המלוכה למטה כמו שכתוב ישעיה נ"ב "עורי עורי לבשי עוזך ציון לבשי בגדי תפארתך ירושלים " וירמיה ו1 " העזו בני בנימין מקרב ירושלים ובתקוע תקעו שופר ועל בית הכרם שאו משאת כי רעה נשקפה מצפון ושבר גדול" וכן תהילים ח3 "מפי עוללים ויונקים יסדת עוז למען צורריך להשבית אויב ומתנקם" ובאותה העת שצדיקי האמת ילבשו מאת האב את מידת העוז כמו שכתוב תהילים כ"ט11 "יהוה עוז לעמו יתן יהוה יברך את עמו בשלום" גם תהילים ס"ח35 " תנו עוז לאלוהים על ישראל גאותו ועוזו בשחקים נורא אלוהים ממקדשיך אל ישראל הוא נותן עוז ותעצומות לעם ברוך ה'" אז ישמח מלך המשיח שכתוב בתהילים כא " יהוה בעוזך ישמח מלך ובישועתך מה יגיל מאוד"

ומידת העוז הוא המשיח שכתוב ס"ח35 "ועוזו בשחקים" וגם תהילים ע"ז15 "אתה האל עושה פלא הודעת בעמים עוזך"

 

התגלות פרק יב

האשה אשר השמש לבושה הירח תחת רגליה ועל ראשה עטרת של שנים עשר כוכבים

והיא הרה וזועקת מכאבים וצירי לידה -כשאומר שהאות ניראה בשמים אפשר אין כוונתו שממש יראה שם הציור אלה שהכוכבים והירח שהושמו לאותות ולמועדים יראו הזמן ההוא באיזה אופן כמו שכתוב בראשית א " ויאמר האלוהים יהי מאורות ברקיע השמים להבדיל בין היום ובין הלילה והיו לאותות ולמועדים ולימים שונים"

והכוונה שאותות הזמנים ניראים בהם. ולכן כתוב בתורה בפרשת בלעם " דרך כוכבמיעקב וקם שבט מישראל " ובספר שמות כשרצו להמית בני ישראל מפרשים שעשה זאת בהשראת מכשפי מצרים שניבאו ע"י כוכבים ביאת גואל.וכן הלאה

על דרך הזאת הורדוס ידע מהחכמים על הולדת המשיח. והעיקר הנובע מתפיסה זו הוא שלכול דבר מסודר העת שלה כאשר אמר שלמה " לכול זמן ועת לכול חפץ תחת השמים " ודויד המלך אומר "בידך עיתותי " כלומר כשיבוא עת שהכנת לי אני קם ומשתלח באויבי וכשיבוא עת שהסתרת פנייך ממני אני נבהל ונפחד. וכול העיתים והזמנים מסודרים מאיתו יתברך וזה גם עניין הנבואות שהכול מסודר לפי זמנים קבועים מראש. מה שראה דניאל בחזיונתיו על החיות הנוראות ועל פעולתן. ושיהיו זמנים שיהיו הצדיקים ניכשלים ויהיו זמנים שפעלם מצליח בידם ויש זמן ומועדלתקומת ישראל כאשר נימצא בישעיה ו, ובדניאל יב כתיב " ובעת ההיא ימלט עמך כול הנימצא כתוב בספר ".

ודע שעניין המשיח בישראל לא צלח משום הנבואות לאותו הזמן. בראשונה נאמר שעל פי דברי ישעיה ותהילים יקרים נאמר שהמשיח עתיד לסבול להידחות ולהיות לבוז בעיני עמו. ומלבד זאת גם מאמיניו מקרב ישראל יחזרו לעמם ככתוב במיכה ה

" לכן יתנם עד עת יולדה ילדה ויתר אחיו ישובון על בני ישראל ". ועניין היולדה היולדת הנאמר בפרקנו עניין גדול הוא בתנך שהדברים מופיעים שם לרוב. וכן מה ששרים חבלי משיח הוא בראש ובראשונה חבלים וצירי הלידה של היולדה.ועל כן נביאים הרבה מתארים הזמן ההוא כצירי יולדה בישראל לדוגמה דניאל בפרק י אומר " ואומרה אל הומד לנגדי אדוני במראה נהפכו צירי עלי ולא עצרתי כוח " ושם כתוב בפרק יא 6 " ותנתן היא ומביאיה והיולדה ומחזיקה בעיתים " ואני מבין שהיולדה היא ישראל כאשר מדברים בכול נבואות שתנ"ך שעתידים להוליד רוח ישועות את המשיח ככתוב ישעיה כו " הרינו חלנו כמו ילדנו רוח ישועות בל נעשה ארץ ובל יפלו יושבי תבל" וכיוון שכך מדבר על המשיח בתהילים ב " ואני נסכתי מלכי על ציון הר קודשי אספרה אל חוק יהוה אמר אלי בני אתה אני היום ילדתיך " שכשיוודע בישראל יהא זה כלידה חדשה של המשיח ועל כן כתוב גם ירמיה ל " שאלו נא וראו אם ילד זכר מדוע ראיתי כול גבר ידיו על חלציו כיולדה ונהפכו כול פנים לירקון הוי כי גדול היום ההוא מאין כמוהו ועת צרה ליעקב וממנה יוושע " הנולד זכר הוא המשיח ויוולד מקירבם בצרה גדולה.ואם יש שבכוונתם להתווכח שיתווכחו אבל אני יודע שזו הכוונה שיולדה היא ישראל יולדת המשיח וגם בספר ההתגלות כתוב בהמשך הפרק שהיולדה תלד בן זכר אשר עתיד לרעות את כול הגויים בשבט ברזל והדברים לוקחים אותנו לתהילים ב והרי שם מדובר במשיח. אם כן בעל כורחנו עלינו לומר שיוולד פעמיים. ואז גם תתחיל מלוכתו יתברך בעולם שהרי המלוכה מתחילה מציון ככתוב " נאום יהוה לאדוני שב לימיני עד אשית אויביך הדום לרגליך מטה עוזך ישלח יהוה מציון רדה בקרב אויביך " וגם בנבואת בלעם נאמר שיהיו לאריה ישראל שני עיתים עת שישכב ומי יקימנו ועת שיקום ומי ישכיבנו . כי הוא אומר כד 24 " הן עם כלביא יקום וכארי יתנשא לא ישכב עד יאכל טרף ודם חללים ישתה " ופה מדבר מתקומת ישראל שתהא בימינו בקרוב ב"ה אולם בכ"ד 9 כתב " כרע שכב כארי וכלביא מי יקימנו מברכיך ברוך ואורריך ארור , וזו נפילתו סמוך לבית שני כשנכנס לשנתו התלמודית ולכיסוי עיניים ואמר שאין מי שיוכל להעירנו. וכעת ממשיך בלעם ומתאר כד17 " אראנו ולא עתה אשורנו ולא קרוב דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל ומחץ פאתי מואב וקרקר כול בני שת והיה אדום ירושה והיה ירושה שעיר אויביו וישראל עושה חיל וירד מיעקב והאביד שריד מעיר " כשיקום שבטו של משיח מישראל ככתוב " תרעם בשבט ברזל ככלי יוצר תנפצם " ובישעיה יא " ושפט בצדק דלים והוכיח במישור לענוי ארץ והיכה ארץ בשבט פיו וברוח שפתיו ימית רשע " והכוכב ידרך ביעקב הוא כוכבו של משיח אז יעיר עמו משנתם וינפצו עמים כולם לסור למשמעתו.ועיקר המלוכה היא ישראל על כן היא מכונה " היולדה המחזיקה בזמנים " והבן.ומי שירצה לפרש שהמדובר בכנסיית המשיח שהיא הרה וזועקת מחבלי לידה חדשים וכוכבים שבראשה 12 שליחי השה אף הוא אפשרי בעיני ואני מאמין שהכנסיה וישראל דומות הם ומה שאירע זו אירע גם בזו ולכן תקומת ישראל היא תקומת הכנסיה גם. ואכן אני מאמין שהנצרות הגיעה לשפל והיא עומדת בפני תחייה רוחנית שתחל דרך סבל ויסורים רבים מאוד בדומה למאות הראשונות. אם נילך לפי הדרך שהנבואות על ישראל הפיזית מדברות גם על ישראל הרוחנית הלא היא הכנסיה אפשר הדבר מאוד. שהרי כול נבואות התנך על יולדה וצירים בישראל אמורות הן.

 

פרק יז

הפרק מתחיל אחר שבע המכות האחרונות שביד שבעת המלאכים בפרק זה דנים בזונה הגדולה.בלא שהחומר ערוך לפני אני יודע שנעשו עשרות פרשנויות לכך וכול אחד ניסה בכוח שכלו לכוון על מי הדברים אמורים.פירושים שונים לספר ההתגלות יצרו קבוצות שונות בגוף המשיח בכול זאת אני רוצה לבחון בצורה אוביקטיוית את המידע הניתן בפרק זה.

הפרק מספר על הזונה הגדולה תיאוריה השונים הם.

א)הזונה יושבת על מים רבים

ב) מלכי הארץ זנו עימה ושוכני הארץ השתכרו מיין תזנותה

ג) האשה-הזונה יושבת על חיה אדומה המלאה שמות גידופים החיה היא בעלת שבעה ראשים ועשר קרנים

ד) על מצח האשה כתוב שם רז בבל הגדולה אם לזונות ולתועבות הארץ"

ה) "ראיתי את האשה שיכורה מדם הקדושים ומדם עדי ישוע

למראה פליאתו של יוחנן המלאך פונה לבאר לו מספר דברים אודות החיה והאשה

א) החיה הזו שראה היתה ואיננה והיא עתידה לעלות מן התהום וללכת לאבדון,שבעה הראשים של החיה הם שבעה הרים שהאשה יושבת עליהם והם גם שבעה מלכים חמישה נפלו האחד ישנו האחר עוד לא בא

ב) המים שראית ששם הזונה יושבת עמים והמונים הם אומות ולשונות עשר הקרנים ישנאו את הזונה ויעשוה שוממה ועירומה גם יאכלו את בשרה ואותה ישרפו באש כי אלוהים נתן בליבם להוציא לפועל את כוונתו

ג) האשה אשר ראית היא העיר הגדולה המולכת על מלכי הארץ.

הבנות

כיוון שיש אינספור אינפורמציה גם בפרק הזה וגם באחר אלך בשיטה של הליכה מפרט לפרט תוך התעלמות מכול מכלול הפרטים וזה מתוך המחשבה ששפע הפרטים עשוי לבלבל ותפסת מרובה לא תפסת.

הפרק מספר על אשה אחת אשה זו איננה אדם אלה כוח רוחני.האשה הזו יושבת על מים רבים.כשהוא אומר יושבת על מים רבים אפשר וכוונתו שהיא יושבת במקום של ימים ונהרות רבים.אולם אפשר גם שכוונתו על השלטון שיש לאשה על עמים רבים שהרי בפסוק 15 הוא אומר המים שראית אשר שם הזונה יושבת עמים והמונים הם ואומות ולשונות.השה הזו העיר או הארץ ממלאים את כול העולם בזנות.המלכים זונים איתה על מנת להשיג טובות הנאה לארצם ואילו עמי הארץ משתכרים מיין תזנותה.מה הכוונה?הכוונה היא שהזונה הגדולה הזו תמצא איזו שיטה היא תביא משהוא חדש לעולם שלא היה קודם לכן.בסדר החדש היא בעצם תתן לאנשים את מה שהם רוצים.היא תגשים את החלומות והמאווים הקסומים של בני האדם. באופן כזה שאיש לא יוכל להתלונן שהרי הזונה כביכול עשתה עימו רק טוב.לפי שיטתה בני אדם שואפים למלא את תאוותיהם וככול שהם תאוותנים יותר כן גדלה אצלם הרציה לעוד תענוגות. התענוגות ממכרים ואחרי שהאדם מתמכר לתענוג הוא נעשה תלוי בצד המספק לו את התענוג זה מגיע למצב כזה שהאדם יהיה מסוגל לותר על כול עיקרון כשהוא מלא בתענוגות.כלומר הדרך לגמור את הרוחניות באדם וממילא את אנשי האלוהים אינה לחסל אותם משום שהזונה יודעת שחיסולם מביא רק להתחזקות האמונה.אלה להיפך לשעשע אותם למלא אותם בצרכים ברציות בחלומות.תחילה במעין שקר שאין כול ניגוד בין כול אלה ובין האמונה.היא משתמשת בכוח הבשר שיש באדם.ככול שמשביעים יותר את הצד הבשרי שבאדם כך תקטן רצייתו הרוחנית,ממילא תקטן נכונותו לוותר על חייו או על תענוגותיהם בעבור עיקרון רוחני.מכאן ועד המצב שבו אנשים יהיו מוכנים להשתחוות לחיה על מנת להמשיך את תענוגות חייהם המרחק הוא קצר.הזונה מעונינת ליצור סדר עולמי חדש שבו יהיו השלום מלחמה עלולה להרוס את תוכניתה. ע"י השלום היא כופה את השלטון שלה בכול העולם.לאחר מכן היא מכניסה התפתחות כלכלית.תחילה בעזרת החלומות היא מציגה את החיים האידיאלים אנשים צעירים יפים ומאושרים שיש להם הכול כמה טובים חייהם.איך הם זכו בכך? כי הם הלכו בסדר החברתי כלכלי שהזונה מעודדת. שלטון בנוי על חלומותדרכה לשלוט היא לשכנע אותך שאתה צריך הרבה יותר דברים כדי לחיות טוב. היא בעצם באה לתת לך היא בעצם רוצה להיטיב איתך.זה הנורא מכול שאיש אינו משער את המחיר הנורא שנגבה מבני אדם המנהלים את חייהם לפי חלומות הזונה.

הטענה של הזונה היא שבני אדם אינם צריכים הרב כדי לחיות.אז הם יעבדו ויחיו.והכול ישאר אותו הדבר.אולם אם נשכנע את בני האדם שהם צריכים בגדים מיוחדים ריהוט מיוחד מכשירים רכבים ושדברים אלו הם בחינת הכרח הם יאמינו בזה ויתאמצו להשיג את הדברים האלו אדם שלא יהיה לו יחוש לא נורמלי.הרצון להיות כמו כולם ולהיות מוערך הם כוח חזק באישיותו של כול אדם ולכן מרגע שיוכרז שדברים אלו ואלו הם דברים של אצולת האדם הגזע המצליח ממילא יתאמצו הכול להשיגם כדי להחשב אף הם מזרע סגולה זה.

הפרק ממשיך ומתאר את נפילתה בידי הכוח של עשר הקרנים של החיה. מהו הקשר בין האשה ובין החיה? בתחילה נאמר שהיא יושבת על החיה כלומר סימן לשלטון עליה .אולם בהמשך אנו מבינים ששלטונה אינו שלטון מוחלט שהרי לחיה יש מלכים משלה. מדברים על שבעה הראשים כשבעה מלכים ואחרי כן גם מדברים על עשר הקרנים כעשרה מלכים,אותם מלכים עושים מלחמה בשה במשיח

שלטונה של הזונה אינו שלטון מוחלט וניתן לראות זאת מהפסוק האחרון של הפרק "והאשה אשר ראית היא העיר הגדולה המולכת על מלכי הארץ" כלומר יש לה שלטון רוחני ושלטונה אינו כזה המכריח את המדינות לסור למשמעתה אלה היא נותנת לכול המדינות להשאיר להן מלכים אך באותו זמן הבעיה מתחילה רק כשאותם מלכים אינם בקו אחד עימה. מי שימצא בקו אחד עימה היא תעודד אותו. ולכן נאמר שהיא מולכת על מלכי הארץ.

הקטע כתוב בצורה מעט מבלבלת בתחילה נאמר שהאשה יושבת על מים רבים כלומר על אותם עמים ישיבתה היא רמז לשלטון עליהם לאחר מכן נאמר שהיא יושבת על שבעה ראשי החיה שהם שבעה הרים ושבעה מלכים פה ניתן לחשוב שמקומה הוא במקום של שבעה ההרים אולם הפסוקים הבאים מביאים סתירה לכך במקומה של החיה שהוא מקום שבעת הראשים ועשר הקרנים נאמר עשר הקרנים אשר ראית ישנאו את הזונה ..גם יאכלו את בשרה ואותה ישרפו באש"כלומר הקרנים של החיה יכחידו את הזונה. ומפה ברור שמקום הזונה ומקום החיה אינם אותו המקום והישיבה היא רמז לשלטון כפי שמופיע פעמים רבות בתנ"ך פועל "ישב" כרמז לשלטון.

פרשנוית אחרות

לפני פרשנות אחת הטוענת שיש פה מעין חזרה למרידה שהייתה במגדל בבל טוענים שם שאויב המשיח יצור דת כלל עולמית על בסיס המכנה המשותף לכלל בני האדם,ושהיא הדבק החסר בשלטון המדיני כלכלי של צר המשיח כיוון שדת השקר הראשונה שניסתה לחבר את כול באי עולם תחת הרעיון של "נהיה כאלוהים" ונגיע לשמים אך מהארץ מכנה יוחנן את המערכת הדתית הזו בבל הגדולה

שם מכימים שהמילה "יושבת" מראה על סמכות

החיה האדומה היא צר המשיח והמערכת השלטונית שלו,האשה היא מערכת דתית של צר המשיח,מסבירים שבבל ארץ שנער היה מקום המרד הרוחני הראשון בהנהגתו של נמרוד "בוא נמרוד"הכותב מאמין שבבל עתידה לעבור תחיה רוחנית ולהיות עיר מרכזית בעולם

לגבי " ראיתי את האשה שיכורה מדם הקדושים ומדם עדי ישוע" טוענים שהכוונה להריגת מאמינים ושבתקופת שלטונה יחשב לעבודת אלוהים שכן הם יואשמו בכול הפגעים והנגעים האפשריים( כפי שהמדע האשים את הכנסיה שהיא החשיכה את האמת על מנת לבסס את שלטונה"

קהילה כלל עולמית של צר המשיח היא מעין חיקוי לקהילת המשיח ממש כשם שהשילוש של האב הבן ורוח הקודש מקבל אצל ההוא את השילוש שלו של צר המשיח ונביא השקר

ההסבר לחמישה הראשים שנפלו הוא שאלו האימפריות ששלטו עד שנת 95 לספירה כתיבת הספר והם מצרים,אשור,בבל,פרס ומדי,יון האחד ישנו זו רומא האחר עוד לא בא והוא רומא המתחדשת של 10 המלכים פרשנות מאת קהילת ירושלים בית גאולה

התגלות כ"ב

1 " הוא הראה לי נהר מים חיים מבהיק כבדולח יוצא מכסא האלוהים והשה "

בנוסח אחר מצאתי כתוב "ויראני נחל של מים חיים מבהיק כעין הקרח יוצא מכסא האלוהים והשה "

החילוף הוא בין הקרח לבין הבדולח ודומני שהדברים

מתחברים עם הכתוב ביחזקאל  " ודמות על ראשי החיה רקיע כעין הקרח הנורא נטוי על ראשיהם מלמעלה" ומדבריו מובן שרקיע הזה היה מתחת לכסא הכבוד ובהתגלות ד כתוב " עלה הנה ואראה לך..מיד הייתי...והנה כסא מוצב בשמים ועל הכסא יושב...לפני הכסא כים זכוכית דומה לבדולח"  וניראה שראו את אותו מראה אך תיארוהו במילים שונות והנהר הזה אשר לפני הכסא עתיד לצאת בירושלים ולהיות למקור נפתח לחטאת ולנידה ויטהרו בו  והחילוף הוא זה שבתחילה אמר  ישעיה סו " כה אמר יהוה השמים כסאי והארץ הדום רגלי " ומקום הדום רגליו היא ירושלים אבל בזמן אחרון מתהפכת ונעשית למקום כסאו. ככתוב ירמיה ג17 " בעת ההיא יקראו לירושלים כסא יהוה ונקוו אליה כול הגוים" וכיוון שכסא כבודו יורד אל הארץ גם ים זכוכית שלפניו יורד  ונעשה לטהרה

עניין " כסא אלוהים והשה "  הוא עניין עמוק בתחילה רק האלוהים האב ישב על הכסא  ככתוב התגלות ה " הוא בא ולקח את הספר מימין היושב על הכסא " אחרי פרקים יח ויט המתארים את הפורענות שנפרע יהוה מבבל  ומנביא השקר והחיה והשטן  אז  כתוב אחרי אלו בהתגלות כ 4 ראיתי כסאות התישבו עליהם ומשפט ניתן בידם.

ובתנך אנו מוצאים תהילים קכב " כי שמה ישבו כסאות  למשפט כסאות לבית דוד " בתהילים קי נאמר "  נאום יהוה לאדוני שב לימיני עד אשית אויביך הדום לרגלייך " ובתהילים צא  נאמר " יושב בסתר עליון בצל שדי יתלונן אומר ליהוה מחסי בו " גם תיאורי יחזקאל את אלוהים לדוגמה פרק א יחזקאל מתארים שראה דמות אדם על הכסא ואי אפשר לפרשו על אלוהים האב שאי אפשר לראות " כי לא יראני האדם וחי " אבל ישנו אדם  שהוא צלם ודמות האלוהים  והוא המשיח אותו ראה יחזקאל. ודניאל מתאר בספרו פרק ז 9 " רואה הייתי והנה הועמדו כסאות ועתיק יומין ישב "  ונשאלת השאלה למה הועמדו כיסאות אם רק עתיק יומין ישב ? והתשובה בהמשך  12 " בא אחד הדומה לבן אדם ועד עתיק יומין הגיע והובא לפניו שלטון וכבוד ניתנו לו וכול העמים האומות והלשונות עבדו לו שלטונו שלטון עולם שלא יסור וממלכתו לא תיכלה " וזהו משיח הצדק ישוע.

1-3 פסוקים אלו המתארים את הנהר היוצא מכס האלוהים אשר מצדדיו עצי מרפא מצוי לפני כן ביחזקאל מ"ז ושם תיאור הנחל והמקדש הוא תיאורה של ארץ ישראל ואוסיף עוד הכתוב בזכריה הנביא יג " ביום ההוא יהיה מקור נפתח לבית דויד וליושבי ירושלים לחטאת ולנידה " והנהר הוא המשיח שמטהר כול הטומאות  ומנהר הזה לוקחים ומזים על הטמאים  ככתוב  יחזקאל לו " " ולקחתי אתכם מן הגוים וקיבצתי אתכם מכול הארצות  והבאתי אתכם אל אדמתכם וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם מכול טומאותיכם ומכול גלוליכם אטהר אתכם"

12 " הנני בא מהר ואיתי השכר לשלם לכול איש כמעשהו"- יש תפיסה מסוימת בתוך הנצרות שאומרת שלמעשה אין לנו כבר הרבה מה לעשות. ישוע בא מת על הצלב לקח איתו את חטאינו, ועשה אותנו לצדיקים אנו נעשנו לצדיקים לא מכוח מעשינו אלה כיוון שהוא עשה אותנו לצדיקים. תפיסה זו מתבססת על פסוקים מסוימים בברית החדשה המראים שהישועה באה באמונה. פאולוס אומר כול המאמין בליבו שישוע הוא המשיח ומודה בשפתיו שקם מן המתים הוא יוושע. לפיכך לפי תפיסה זו נעשים כול המאמינים נושעים, מי יותר ומי פחות שכן האמונה הושיעה אותם.

התפיסה היהודית לעומתה היא תפיסת המצוות. האמונה היהודית אומרת שהאדם בא לעולם כדי לקיים את המצוות. כמו שכתוב בספר משלי ו23 " כי נר מצווה ותורה אור"

לפיכך האדם צריך לשקוד ולחשוב איך לקחת עימו לעולם הבא עוד ועוד מצוות שעליהם יהיה לו שכר. וכן על פי אותה הדרך להימנע ככול האפשר מעבירות המביאים עליו מכות וזעם.

כעת באה הנצרות במכתבי פאולוס וטוענת שהבעיה של היהודים הייתה שהם הסתמכו על המעשים. רומים י31 " ישראל לעומת זאת חתרו לתורה של צדקה אך לתורה זו לא הגיעו מדוע? מפני שלא בקשוה מתוך האמונה אלה מתוך המעשים"כלומר לפי כתבי פאולוס אותה תפיסה של מצוות כשכר והיכולת של האדם עצמו לתקן ולהשפיע על יעודו בעולם הבא אלו היו אבן הנגף של עם ישראל, זו הייתה הסיבה שלא הבינו שהם צריכים את חסד המשיח.

מה שפאולוס אינו מביא בכתביו הוא את העניין שהתורה ניתנה לעם ישראל לא להרהר בה ולהתפלפל עליה אלה לקיים אותה בדקדקנות דברים כ"ט28 " הנסתרות לה' אלהינו והנגלות לנו ולבנינו עד עולם לעשות את כול דברי התורה הזאת"מה שהוא אומר בגלטים ג12 " והתורה איננה נזקקת לאמונה אלה שיעשה האדם את דבריה וחי בהם"ואם כן אין להתפלפל על הרעיונות שמאחורי האמונה אלה התורה דורשת ציתנות לקיום המצוות באופן מעשי לכן אין שם בכלל מקום לדבר על לדרוש מתוך אמונה שהרי התורה שנתן האלוהים דורשת אותו רק מתוך המעשים.אמנם יש דרשות המסבירות את הטעם למצוות ואת משמעות הקיום של המצוות אולם המטרה היא אחת קיום המצוות ומדוע תקיים אותן ינו חשוב כול כך חייב אתה לקיימן.לכן התורה באמת לא הכינה מקום לדברי ישוע כיוון שהיא דורשת את קיום המצוות המלא וכול דבר שסוטה מכך ניתפס כעבודת אלילים. כמו שכתוב דברים י"ז 11

דבר נוסף שצריך לדבר עליו הוא מהם התוצאות של תאולוגיה מסוימת . שהרי כשם שהמחשבה של האדם היא הכוח המוליד של מעשיו וכפי שהוא חושב כך יהיו גם מעשיו. כן את התאולוגיה ניתן לבחון אותה ע"י מה שהיא גורמת לאדם לעשות. במילים אחרות אינני צריך לקרוא את כול ספר הקוראן והתאולוגיה המוסלמית כדי להיווכח אם האיסלאם היא דת נעלה או לא. אלה יש דרך פשוטה בהרבה. אני אתבונן על מעשי האנשים המוסלמים למה הביאה אותם האמונה שלהם?. אם אני מוצא אותם טובים יותר?, אוהבי אדם יותר?, מתגברים על הטבע הבהמי שלהם?, אז אהיה מוכרח לומר שהאיסלאם אחת הוא אם שקר או אמת יש בו טוב והוא מיטיב. אולם אם אני רואה שאותה מחשבה-אמונה מביאה את אנשי האיסלאם לשינאה ולזעם, לפיגור תרבותי שאת הנחמה היחידה שלהם הם מוצאים במחשבות נקמה באותם שאינם מוסלמים, אם האכזריות השינאה ותאוות הדם עודם מפעמים בתוכם אז האסלאם הוא דת שקר רעה ואין שווה להרהר בדפיה.הרעיון הוא מה שמוביל את האנשים לדרך טובה או רעה.כפי שראינו בעיון הקודם בספר חגי שם ה' חוזר ואומר "שימו לבבכם על דרכיכם"

הרעיון איננו אמת המידה מה שחשוב הוא מה האופן שבו משפיע הרעיון על האנשים שאוחזים בו, דוגמה נוספת אם היהודי הדתי איננו עובד וחי ומתפרנס על חשבון המדינה כשהוא מקים משפחה של עשרה ילדים נתמך על חשבון המדינה ומוצא את ההצדקה לכך באמונתו כמו גם את שינאת החילוני, הגוי, וכול מי שאינו חושב כמותו, אז אותה יהדות היא תורה רעה. וכן הלאה והלאה.

האלוהים הוא טוב ומיטיב ואוהב צדק ויושר ואמת וחסד ואלו שהולכים אחריו צריכים לראות בהם את אותם המידות מי שחושב שהוא צדיק גדול כיוון שהוא מבין לעומק תאולוגיה או מסוגל לצטט פרקים שלמים ואין רואים בו לא אהבה ולא חסד ולא שפלות וענווה, סימן שהאמונה שלו היא שקר ואין להתפלא על המומחיות שהוא מגלה בה שהרי כול הרמאים הם מומחים.

כעת לעצם העניין שלנו הנצרות לפי מה שחפץ המכונן אותה הוא ישוע הייתה צריכה להיות "אור העולם" ו"עיר היושבת על הר" אולם הבה נודה בכך כשאנו מסתכלים על עצמנו אנחנו רחוקים מלהיות כאלו. כמו שמכריז חגי הנביא אנו צריכים לשמוע את הקריאה " שימו לבבכם על דרכיכם"מדוע אנו לא אור העולם? מדוע אנו לא עיר היושבת על הר? האם סתם ככה קצת לא הצליח לנו, או שיש כאלו שיגידו שאנחנו לאט לאט נהיה כאלה. חשוב להגיד שלא. זה אינו נכון לא נעשים לאט לאט עיר שיושבת על הר ואור העולם זה לא נעשה סתם כך. שפתאום אדם מוצא את עצמו שהוא נעשה לאור העולם. זה דבר שצריכים לעצור ולעשות קצת חשבון כמו שאומר חגי הנביא באיזו דרך אני הולך? האם אני הולך לקראת להיות " אור העולם" האם זו המטרה שלי? מדוע אני רחוק מזה . מה מונע מבעדי להיות כזה? איך אני מבין את זה בשפה פשוטה מה זה להיות אור העולם? אם לא נתחיל לפשט את הדברים ולחשוב איך לקרב אותם והם ישארו רק ברמה של אידיאה הם תמיד יהיו רחוקים ובלתי מושגים.

.

כעת לעניין. הנצרות החלה במעשים אדירים מעשיהם של ישוע-פטרוס-פאולוס אולם במשך ההיסטוריה הדת הזו התדרדרה ולבשה את דמות העולם הזה,אחד הגורמים להתדרדרות הזו הם ההצדקה בכול מחיר אותו רעיון שבו אדם יכול לקבל הצדקה שאיננה תלויה במעשיו, רעיון שמופיע מספר פעמים בכתובים, רעיון זה נעשה לעיקר ולמרכז האמונה הנוצריתוהוא גם אחראי על הפופולאריות החובקת עולם שלה. כיוון שמי יתנגד לקבל הצדקה בחינם ללא צורך להשתנות. זה נשמע ממש אידיאלי גם לחיות כמו קודם הרי המעשים לא חשובים וגם להעשות צדיקים.אני יודע שאני אומר דברים קשים אבל אין ברירה אלוהים קרא אותנו לאמת ולא לשקר וכמו שאני כאדם המחפש אמת יכול לעמוד מול הראי ולומר על עצמי שאני חרא כי הרבה פעמים אני באמת כזה ולא להעמיד פנים שאני מושלם ללא כול פגם כך גם צריכים לעשות בעניין האמונה יש לעמוד ולהביט בשקרים שלנו בדרך הרעה שהלכנו בה שהרי אם לא עושים כך אי אפשר לעלות על הדרך הטובה. כעת אם זה נכון ואני מוצדק ללא קשר למעשי מדוע עלי להתאמץ? במילים אחרות אם אני מקבל משכורת של העבודה שאני עובד בה גם אם אינני עובד מדוע שאקום בבוקר ואלך לעבודה? זהו אותו גורם שניוון את הנצרות חוסר ההשענות על מעשים וההסתמכות המוחלטת על האמונה כישועה הם הדברים שדירדרו אותה. למצב שבו היא נמצאת היום.

מה שצריך לעשות הוא מעין שיקום מחדש. יש מספר רב מאוד של מקומות בכתובים שבהם רואים כדוגמת הפסוק שאיתו התחלנו שהישועה כן תלויה במעשים. כמובן כיוון שאין זה פופולארי לא ממש מתעסקים במקומות האלו כיוון שהדבר יוצר מתח רב.

לפי דעתי הנצרות החלה כדת יהודית וכניראה שבסופה היא עתידה לחזור ולהיות דת יהודית שכן מספר מקומות בכתובים כגון לדוגמה ישעיה ב,זכריה ח23, מדברים על תמורה שכזאת, לפי דעתי חזרתה של הנצרות אל המקורות היהודים שלה היא באותה מחשבה על המשפט ועל המצוות כיוון שאני צריך יום אחד לעמוד מול כיסא הכבוד ולתת דין וחשבון על מעשי ראוי לי לכופף עצמי ולהשתדל להיטיב את דרכי שכן על הכול אצטרך לתת דין וחשבון.

14) אשרי המכבסים את גלימותיהם למען תהיה להם זכות על עץ החיים ויכנסו העירה דרך השערים"מה התכוון לומר? שאמר גם בפרק י"ט8 "וניתן לה ללבוש בוץ טהור וצח כי הבוץ הוא צדקות הקדושים" ומה עניין הכביסה? שנאמר בישעיה א16 " רחצו הזכו הסירו רוע מעלליכם מנגד עיני חדלו הרע"ובירמיה ד14 אומר" כבסי מרעה לבך ירושלים למען תושעי עד מתי תלין בקרבך מחשבות אונך"ואיך מכבסים?

שדויד אומר בתהילים נ"א4 " הרבה כבסני מעוני ומחטאתי טהרני" ושם ב9 "תחטאני באזוב ואטהר תכבסני ומשלג אלבין"אם כן הכיבוס הזה אינו בידם אלה בידו. ובבראשית מ"ט נאמר על המשיח 11 " אסר לגפן עירו ולשורקה בני אתונו כיבס ביין לבושו ובדם ענבים סותה"והמשיח איננו נידרש לכיבוס שהרי הוא בא לעולם נקי מכולן עוון וטומאה ואף בחייו לא פעל כול חטא אלה שהגוף עודנו נותר בזוהמתו. כמו שכתוב בהתגלות יט7 " נגילה ונשמחה וניתן לו כבוד כי באה חתונת השה ואשתו הכינה עצמה"שלפני כן הייתה בזוהמתה ועתה התקדשה. והכביסה כמו שאומר בבראשית היא בדם ענבים כלומר דם הגפן הוא המשיח. וזה מה שאומר בהתגלות יב11 " והם ניצחוהו בדם השה ובדבר עדותם ולא אהבו נפשם עד מות"ז14 " אלה הם הבאים מן הצרה הגדולה הם כיבסו את גלימותיהם והלבינו אותן בדם השה"

ועיקר הדברים הוא כזה שעד זמן האחרית החיה מנצחת כמו שכתוב בדניאל ח23 " ובאחרית מלכותם כהתם הפשעים יעמוד מלך עז פנים ומבין בחידות ועצם כוחו ולא בכוחו ונפלאות ישחית והצליח ועשה והשחית עצומים ועם קדושים"ובהתגלות יג7 כתוב " ניתן לה לעשות מלחמה עם הקדושים ולנצחם"שבראשונה יפלו בידו ויכשלו .

אולם אחרי כן יתן האלוהים לקדושים להקדש. כי הוא יגלה להם את הכוח שבדם ישוע שבו יש את הכוח לטהר את הכול. והם יעשו טיהור מקדש ויתנקו מכול הטומאה המצויה בהם. וע"י שמתוודים על החטאים ורוחצים עצמם בדם המשיח נעשים מכובסים מכול חטא ומכול עוון. כי דם המשיח הוא הכוח להטהר מכול עוונותיהם. ואז כשיטהרו מכול הטומאה ומכול הרצונות האחרים ולא ישאר בהם בלתי אם הרצון לעשות רצונו. ויהיו מוכנים לתת חייהם עבורו כמו שכתוב בהתגלות יב11 אז ילבשו את בוץ הקדושים. ואז הכלה טטהר עצמה מכול זוהמתה וחלאתה ותהיה מוכנה אל החתונה כי זהו הגורם המעכב. שאין החתונה נערכת כול עוד הכלה לא הכינה עצמה. על זה גם כתוב במלאכי ב1,2.

וזהו באמת מה שחסר היום שאין טהרה מחטא ואין מוכנים למות בעבורו ועל עניין זה דיבר גם ישוע באומרו במתי כ"ב1-12.

16 ) " אנוכי שורש דוד וצאצאו כוכב נוגה השחר"והוא מעין חזרה על מה שכתוב בישעיה י"א1 " ויצא חוטר מגזע ישי ונצר משורשיו יפרה" וב10 " והיה ביום ההוא שורש ישי אשר עומד לנס עמים אליו גוים ידרשו והייתה מנוחתו כבוד"ונתקלתי בשאלה הרבנית אם ישוע היה מרוח הקודש איך הוא מזרע דויד שהרי זרע הוא צאצאים המתיחסים לאב, וישוע לא היה מאביו יוסף ואם כן כביכול אינו מזרע דויד. ואם הוא בן יוסף אינו מרוח הקודש. וכונתם ידועה ולא השגיחו בעניין שהמשיח בישעיה י"א מכונה שורש ישי כלומר ישי ודויד ממנו ולכן הוא גם זרע דויד כלומר הזרע ממנו יצא דויד ולא שנולד מצאצאי דויד.

18) " איש אם יוסיף עליהם יוסיף יהוה עליו את המכות הכתובות בספר הזה ואיש אם יגרע מדברי ספר הנבואה הזאת יגרע האלוהים את חלקו מעץ החיים"וצריך להזכיר שבתחילה לא היו ספרי הבשורה מסודרים במתכונת הנוכחית אלה היו מפורדים ועל כן גם 4 בשורות שונות לא נתכוונו לשימן יחד שמתארות פחות או יותר אותו סדר דברים אלה כול אחד כתב בשורתו לקהל אחר ולא נתן דעתו על האחרות. אולם הושמו יחד מאוחר יותר ע"י הכנסיה אשר קבעה את הקמון ועל כן בספרים אחרים לא של הכנסיה הקתולית ולא מבית מדרשה ישנם תוספות של ספרים חיצונים שונים. אולם אלו שקבעו את הקאנון ניתכוונו בכך למנוע תוספת אפשרית של דברים לברית החדשה ועל כן מקמו את ספר חזון יוחנן בסוף כאילו שסוגר את הספר כולו. ואזהרה כזו שלא להוסיף מצויה גם בתנ"ך שכתוב במשלי ל6 " אל תוסף על דבריו פן יוכיח בך ונכזבת"וכן דברים ד2 " לא תוסיפו על הדבר אשר אנוכי מצוה אתכם ולא תגרעו ממנו לשמור את מצות יהוה אלהיכם אשר אנכי מצוה אתכם"וזה נכתב מפחד לשינוי הדברים כפי שקרה בתורת משה ששינו אותה הרבנים בלמדם שיש תורה נוספת שניתנה למשה בעל פה.

---