בניית אתרים בחינם
   יוגה צחוק- Laugh Yoga    סדנת שוקולד וצחוק Chocolate    Lectures & laugh yoga    Press in English    English Home page
 
    דף הבית
    מי אני ?
    רשימת הרצאות וסדנאות
    קורס מנחי יוגה צחוק
    השתלמות: שילוב הומור בהוראה
    סדנאות בישול וצחוק
    הומור של דיאטות
    סדנאות ייחודיות לנשים
    סדנאות לילדים Children's
    מאמרים.. Articles
    הופעות בתקשורת
    המלצות
    ווידאו - Video
    עסקים מומלצים שלי
    הזמנת שוקולד משוקוהוליק
    יצירת קשר והזמנת סדנה
לאתר החדש והמשודרג הכולל סרטונים מסדנאות
To my new & improved website including videos from my lectures: 
 
Laughter Yoga
I'm also a trained Laugh Yoga teacher. What can I say - I believe in laughing...
 
  
What is Laughter Yoga ?
 
The unique concept of Laughter Yoga and Laughter Club is the brain child of Dr. Madan Kataria, a physician from Mumbai, India (in the picture above). Any one can laugh in a group for 15-20 minutes without depending upon great sense of humor, jokes or comedy. Laughter Yoga combines simple laughter exercises (simulated laughter) and gentle yoga breathing, which turns into real laughter when practiced in a group.
Laughter Yoga is supported by powerful tools derived from the Western psycho analytical methods as well as Eastern spiritual laws. It will help you to stay in high spirits when life throws up challenges. It will enhance your ability to laugh and smile when dealing with negative emotions, situations and negative or difficult people.
At present there are more than 5000 laughter clubs world wide.  
Do you love laughing and making people feel great? if you answered yes why not become a laughter yoga leader?
I offer training to become a laughter yoga leader and help you start a laughter club in your community. Contact me for more details.
 
 
I also give lectures and laugh yoga sessions in English. You can choose from one of my frequently requested subjects or talk to me about creating a special humor lecture to suit your needs.
 
My Subjects:
 
Diet Humor:
Dieting is a heavy issue, not to be taken lightly.. (Pun intended). Most of us diet religiously - we eat what we want and pray that we won't gain weight. In my lecture I tell my own story - In my life i've gained and lost weight, I've been a member of weight watchers going on five years and worked there for the past three years. I even wrote my thesis on Diet humor.
My secret to successful dieting - eating chocolate! ... and no, i'm not joking. 
I give funny examples, diet humor and actual weight loss tips based on my research, my experience, and my training as a public health instructor.  Let's face it - I've lost 50 pounds in the past three years - I must know something. So if you want to learn how to eat your cake and leave the calories on the plate this is the lecture for you.
 

 
Humor in teaching
Humor inspires students to learn. It reduces teacher burnout and stress.  Humor generates camaraderie in the classroom. Students develop a group identity by laughing together. Their attention is diverted from the heavy task of “learning” and they focus on enjoying themselves while supporting each other. Students who laugh during class quickly become committed to paying attention. Once they are relaxed and invested in the learning process you can take them anywhere you want to go.  In my lecture I talk about the advantages and pitfalls of humor in teaching... and yes - my lecture is also fun and funny. (This lecture is based on the course I will be giving at Ben Gurion University - Spring Semester 2007)
 
 
Humor at Work
Do you realize that you spend more hours at work every day than you do with your significant other, your kids or anyone else for that matter? So, if you spend all those hours with people at work, wouldn't you like it to be a more fun, uplifting , satisfying experience? Remember the saying, "Laugh and the world laughs with you, cry and you cry alone?" Are you spending your day laughing or are you spending your day crying?
It might be hard to believe but employees who spend even a small part of their day laughing will function at peak performance. Happy employees are more productive employees, and a workplace that encourages humor intead of suppresses it encourages employee loyalty, commitment and involvement. Learn how to incorporate humor into your organization, and start laughing today!
 
Introduce humor into your life
There are days when you really need a good laugh. Is today one of them?
Come learn how to see a lighter side of life, even when problems are weighing down on you. People who use their sense of humor to brighten up their day ease their own tension and the tension around them. Laughing improves your health and your wealth. Studies show that people who laugh daily are healthier and more popular. They are also promoted faster.
We are all born with a sense of humor - but some of us never use it. The good news is - you can learn to lighten up and be funnier, all it takes is practice and a big smile. So come and get in touch with your lighter side - yes, everyone has one.. even you!
 
 
 
Chocolate and laughter party
A combination of my two favorite things. A hilarious chocolate party that begins with understanding why chocolate is perfect for loosing weight (your whole daily calories in one handy bar), continues with funny games and an analysis of your chocolate personality. We'll have chocolate fondu and to top off the evening a competition of sculpting with chocolate dough. Yes, we also eat the chocolate...  

 
About me:Debbie Iancu Haddad
**Phd student - Dep. of education Ben-Gurion University. Humor researcher - Humor in  organizations and education.
**MA in Anthropology - Ben-Gurion University. MA in diet humor and women's studies.
**BA in Communications and sociology-Anthropology - Hebrew University of Jerusalem.
**Public Health instructor - Ben-Gurion University, Health Sciences Dep.
 
 פקס: 153-8-6496409  נייד: 054-6400043  דוא"ל:  debbie.iancu@gmail.com