x
בניית אתרים בחינם
הפוך לדף הבית
הוסף למועדפים
שלח לחבר
 
 
ה ת ע ו ר ר ו ת 
מחאת  מורי  הסתדרות  המורים  נגד  האופק החדש
 

 

   הפורום על האופק החדש זמני
 
    דף הבית
    ההסכם המלא
    הפורום על האופק החדש
    הפורום על האופק החדש זמני
    השוואה אופק חדש עוז לתמורה
    טבלת ההטעיות של תומכי האופק
    פגיעה בתוספת ותק
    יו"ר ועדת החינוך על האופק
    פורום מכתבים
    העיתונות ומורים על ההסכם
    מהפורום על הפנסיה
    מנהלות האתר
    צור קשר

הפגיעה לפי ההסכם בתוספת ותק

 

ותק

תוספת ותק

תוספת ותק

הפגיעה

פגיעה

 

כיום

לפי ההסכם

באחוזים

מצטברת

1

5%

2%

3%

3%

2

5%

2%

3%

6%

3

5%

2%

3%

9%

4

5%

2%

3%

12%

5

5%

2%

3%

15%

6

5%

1%

4%

19%

7

5%

1%

4%

23%

8

5%

1%

4%

27%

9

2%

1%

1%

28%

10

2%

1%

1%

29%

11

2%

1%

1%

30%

12

2%

1%

1%

31%

13

2%

1%

1%

32%

14

2%

1%

1%

33%

15

2%

1%

1%

34%

16

2%

1%

1%

35%

17

2%

1%

1%

36%

18

2%

1%

1%

37%

19

2%

1%

1%

38%

20

2%

1%

1%

39%

21

2%

1%

1%

40%

22

2%

1%

1%

41%

23

2%

1%

1%

42%

24

2%

1%

1%

43%

25

2%

1%

0%

45%

26

1%

1%

0%

45%

27

1%

1%

0%

45%

28

1%

1%

0%

45%

29

1%

1%

0%

45%

30

1%

1%

0%

45%

31

1%

1%

0%

45%

32

1%

1%

0%

45%

33

1%

1%

0%

45%

34

1%

1%

0%

45%

35

1%

1%

0%

45%

36

1%

1%

0%

45%

 

  י