x
בניית אתרים בחינם
הפוך לדף הבית
הוסף למועדפים
שלח לחבר
 
 
ה ת ע ו ר ר ו ת 
מחאת  מורי  הסתדרות  המורים  נגד  האופק החדש
 

 

   הפורום על האופק החדש זמני
 
    דף הבית
    ההסכם המלא
    הפורום על האופק החדש
    הפורום על האופק החדש זמני
    השוואה אופק חדש עוז לתמורה
    טבלת ההטעיות של תומכי האופק
    פגיעה בתוספת ותק
    יו"ר ועדת החינוך על האופק
    פורום מכתבים
    העיתונות ומורים על ההסכם
    מהפורום על הפנסיה
    מנהלות האתר
    צור קשר

השוואה בין אופק חדש של הסתדרות המורים לעוז לתמורה של ארגון המורים

 

אופק חדש

עוז לתמורה

תוספת שכר 26% בממוצע

(בנוסף עיני 6%)

תוספת שכר 42% +3% שחיקה

(בנוסף עיני 6%)

36 ש"ש אין גמולי שעות תפקיד

40 ש"ש ללא פגיעה בגמולי שעות התפקיד הנשארים ללא שינוי

יש חובת הצטרפות לאופק

אין חובת הצטרפות לעוז לתמורה

פוגע אין גמולי שעות

גמולי השעות לא נפגעים

ירידה בתוספת ותק

תוספת הותק לא משתנה

אין שעות חינוך

יש 3 שעות חינוך –

יורדות מהשעות פרונטאליות

שעות אם לא יורדות מהשעות הפרונטאליות יורדות 2.5 שעות מהשהייה

יש 3 שעות אם

היורדות מהפרונטאליות

אין גמולי שעות תפקיד

יש גמולי תפקיד בשעות. גמולי השעות לא נפגעים. כולל גמולי בגרות בשעות

אין צבירה של גמולי השתלמות

יש צבירה של גמולי השתלמותללא שינוי. ניתן להמשיך לצבור

אין גמול פיצול

יש גמול פיצול

אין תוספת הכשרה

יש תוספת הכשרה

שנת שבתון נפגעת

שנת שבתון לא נפגעת

עד 100% משרה

ניתן לעבוד מעל 100% משרה

אין תוספת ותק צבאי למורים חדשים

יש תוספת ותק צבאי למורים חדשים

גמישות העסקה למנהלים

פיטורים מהירים

שמירה על זכויות אין גמישות העסקה - פיטורים איטיים

מילוי מקום 25%

מילוי מקום 124%

יש חובת הצטרפות

אין חובת הצטרפות

  י