x
בניית אתרים בחינם
הפוך לדף הבית
הוסף למועדפים
שלח לחבר
 
 
ה ת ע ו ר ר ו ת 
מחאת  מורי  הסתדרות  המורים  נגד  האופק החדש
 

 

   הפורום על האופק החדש זמני
 
    דף הבית
    ההסכם המלא
    הפורום על האופק החדש
    הפורום על האופק החדש זמני
    השוואה אופק חדש עוז לתמורה
    טבלת ההטעיות של תומכי האופק
    פגיעה בתוספת ותק
    יו"ר ועדת החינוך על האופק
    פורום מכתבים
    העיתונות ומורים על ההסכם
    מהפורום על הפנסיה
    מנהלות האתר
    צור קשר
"תומכי" האופק החדש החוששים ובצדק שבעקבות עוז לתמורה מורים בחטיבות העליונות ינטשו את הסתדרות המורים, מיהרו להפיץ טבלה מלאה בהטעיות.
מפורסמת כאן הטבלה שמפיצים ה"תומכים" בצרוף הסבר על ההטעיות הרבות בטבלה זו.
 

 

 
הסכם חתום אופק חדש
עוז לתמורה – דרישות הארגון
שעת מילוי מקום
125% X 1.20 = 150% ( יסודי
124%
125% X 1.24 = 155% (חטיבה
הטעיה מס' 1: סעיף 29 ד עמי 11 בהסכם אופק חדש, ציטוט מההסכם:
"
עובד הוראה כאמור המבצע שעת מילוי מקום במקום שעת שהיה באותו יום יהיה זכאי לתמורה כאמור בסעיף קטן (ב) (125%) ולא תשולם לו התמורה הרגילה עבור אותה שעת שהיה (100%).
שעת מילוי מקום באופק 25% אלא אם כן תוסיף שעת שהיה נוספת. בעוז לתמורה שעת מילוי מקום נשמרת .124%
 
רק באופק חדש, אם לא יוסיף המורה שעת שהייה בסוף היום, יקבל עבור שעת מילוי המקום רק 25%
שעות פעילות בית ספרית
36 שעות נוספות לשנה, 125%לשעה
אין
הטעיה מספר 2 : בעוז לתמורה אין הגבלה לשעות נוספות על כל שעה נוספת תהיה תוספת שכר . באופק חדש מוגבל ל- 18 שעות סימסטר בלבד.
שעות שבועיות
36 שעות
40 שעות
הטעיה מס' 3: בעוז לתמורה נשמרו גמולי שעות התפקיד למיניהם, היורדים משעות ההוראה הפרונטאליות. נשמרו שעות התפקיד .
שעות פרטניות
5 (ביסודי)
6 שעות
4 (בחט"ב)
הטעיה מס' 4: בעוז לתמורה אין טופסולוגיה מרובה כפי שיש באופק על כל שעה פרטנית.
שעות שהייה
5 (ביסודי)
10 שעות
9 (בחטיבה)
הטעיה מס' 5: יש בעוז לתמורה יותר שעות שהייה ופחות שעות פרונטאליות – כיון שנשמרו שעות התפקיד היורדים מהשעות הפרונטאליות.

מענק יובל
בתום 25 שנה
בתום 30 שנה
הטעיה מס' 6: נחכה ונראה....
תגמול עובדים
מקדמי המרה בין עד 37%
+ הגדלת גמולי תפקיד 3%
42%
הטעיה מס' 7: באופק חדש מקדמי המרה 17% - 37% כשהממוצע הוא 26%. בעוז לתמורה מוסיפים 42% + 3% שחיקה+ 6% עיני. לכולם אותה תוספת ללא הבדל. אין הגדלה בגמולי תפקיד ראה הטעיה מס' 11
הפרשות לפנסיה
פנסיה תקציבית
פנסיה צוברת חדשה
הטעיה מס' 8: הפרשות לפנסיה ישארו בעוז לתמורה ללא שינוי. רק באופק החדש עשו שינוי את הפנסיה התקציבית, פנסיה תקציבית סוג ב' למורים הפוגעת במורים.

אופק קידום
טבלת שכר עם  דרגות קידום
אין
הטעיה מס' 9 : להפך! בעוז לתמורה דרגות קידום רבות לבעלי התפקידים. כל מי שממלא תפקיד כגון מחנך, רכז וכו' מקבל דרגה. באופק חדש רוב המורים הסיכוי שלהם להתקדם בדרגה הוא וירטואלי... מוגבל באחוזים מאוכלוסיית עובדי ההוראה.

גמולי השתלמות
180 שעות לימוד מקנות בין 7.5% - 8.5% תוספת שכר  מהשכר המשולב החדש ( המעובה כולל מקדמי ההמרה)
112 שעות לימוד מקנות 1.2% מהשכר המשולב בלבד
(שאינו כולל תוספת גמולי השתלמות ותוספת  "עוז לתמורה")
הטעיה מס'10 : באופק חדש אין יותר גמולי השתלמות, גמולי ההשתלמות בעוז לתמורה נשמרים, לא נמחקים. בנוסף יש בעוז לתמורה דרגות קידום.
גמולי תפקיד
הגדלת האחוז הניתן לגמול תפקיד מעבר לאחוז הנוכחי   בין  4% - 1% , גמול התפקיד מחושב מהשכר המשולב החדש (המעובה)
אין שינוי באחוז.הסכום מחושב רק מהשכר המשולב + תגבור  94 + הסכם 87   ואינו  כולל גמולי השתלמות וללא תוספת "עוז לתמורה"
הטעיה מס' 11: גמולי התפקיד באחוזים באופק החדש ללא שינוי ראו הסכם אופק חדש עמ' 17 סעיף 39.

רכזי שיכבה
בחט"ב – הגדלת התקינה-
רכז 1לכל שכבת גיל והפחתת שעות  (3 רכזים לחטיבה)
1רכז לכל שכבות הגיל בחטיבה העליונה (י' – י"ב)
 
הטעיה מס' 12: גם באופק חדש וגם בעוז לתמורה לכל שכבה רכז שיכבה.

גמול חינוך
10% תוספת על השכר המשולב החדש (המעובה)
ולכיתות ז – ח  " חינוך אישי "      ( 2 מחנכות לכיתה)
10% תוספת לשכר המשולב הישן
(שאינו כולל גמולי השתלמות וללא תוספת "עוז לתמורה")
הטעיה מס' 13: בעוז לתמורה גמול חינוך על השכר המשולב הגדל ב- 51% כולל תוספת עוז לתמורה, כך שהוא גבוה יותר.

שנת שבתון
מוכרת גם לוותק לשכר ולפנסיה
וגם כ- 1 שנה  או/ו כחצי  שנה לקידום בדרגת שכר.
מוכרת רק לוותק לשכר ולפנסיה

הטעיה מס' 14: באופק חדש חייבים לעבוד 1/3 משרה כדי לזכות בותק שלם לקידום. באופק חדש מבחר הקורסים בשנת השבתון מוגבל.
בעוז לתמורה שנת השבתון ללא פגיעה, לא צריכים לעבוד, צוברים גמולי השתלמות נוספים, ומבחר הקורסים עצום.

 

שחיקת שכר

כל המורים זכאים לתוספת שחיקה (שטרם סוכמה) עד למועד כניסתם במלוא היקף משרתם לאופק חדש.

לוחות שכר ללא קידום בדרגות.

הטעיה מס' 15: סעיף 153 ב עמ' 58 באופק חדש, מורי אופק חדש לא יזכו לתוספת שחיקה. להלן הציטוט מהסכם אופק חדש: " ההוראות בהסכמים הקיבוציים בין הצדדים, שעניינן בדיקת שחיקת שכר עובדי ההוראה לעומת שכר המהנדסים, לא יחולו על עובדי הוראה המועסקים על-פי תנאי הרפורמה."

קידומי עובדים ממועד כניסה לאופק חדש

כ – 3500 מורים קיבלו תוספת שכר בגין  השלמה לדרגה מלאה. עוד  כ – 3000 מורים עומדים לקבל קידום בדרגה (תוספת 7.5% - 8.5%) בימים אלו.

אין דרגות אין קידום

הטעיה מס' 16: ברוב חדרי המורים פוסטר גדול שיצא מבית הסתדרות המורים בו הם מפרסמים שרק מאות קודמו בדרגה. איך המאות הפכו ל- 3500?? מי מטעה הפוסטר של ההסתדרות? או הטבלה הזו?

מחיר שעת עבודה ב - %

מורה מקצועי ביסודי:

תוספת שכר של 17% עבור תוספת של 6 שעות עבודה  =2.83%

 

 

תוספת 1 שעה מול תלמיד + 5 שעות שהייה.

 

מורה אם ומחנכת בחטיבת הביניים

 

תוספת שכר של 37%  עבור תוספת של  11.5 שעות עבודה =  3.21% לשעה.

 

 

מורה בעוז לתמורה

תוספת שכר של 42% עבור תוספת של 16 שעות עבודה = 2.625%

 

6 שעות פרטניות + 10 שעות שהייה

 

מורה אם ומחנכת בעוז לתמורה:

 

תוספת השכר למורה אם – 42% על השכר ללא גמול אם = 37.8% עבור 16תוספת של שעות עבודה =

2.36% לשעה.

 

הטעיה מס' 17: אין כנראה גבול להטעיה! מורה אם מחנכת זוכה בעוז לתמורה גם ל- 45% תוספת שכר, גם ל- 3 שעות חינוך, גם ל- 3 שעות אם, וגם 10% מתוך השכר המשולב הגבוה ב- 45% + 6% עיני.
מורה זו מלמדת רק 18 שעות הוראה פרונטאלית וזוכה לשכר גבוה בהרבה מהאופק החדש. בעוד מורה כזו בחט"ב באופק חדש מלמדת 23 שעות פרונטאליות.
בעוז לתמורה נשמרים שעות ההוראה הפרונטאלי והשכר עולה ב- 51%.

הפרשת מעסיק לקרן דפנה

מעסיק 15.83%

עובד 5%-7%

מעסיק 13.33%

עובד 5%

הטעיה מס' 18: החביבה מכולם כיון שהיא עולה על כל דמיון... באופק חדש אין קרן דפנה כיוון שלמורה אסור לעבוד מעל 100% משרה. בדפנה חוסכים רק למי שמעבר למשרה.
כך שיכלו לכתוב מה שרצו... אין לאופק חדש קרן דפנה!!!!


 [עש1]אם לא יוסיף המורה שעת שהייה בסוף היום, יקבל עבור שעת מילוי המקום רק 25%  במקום 124% היום.

  י