x
בניית אתרים בחינם
הפוך לדף הבית
הוסף למועדפים
שלח לחבר
 
פורום מאבק מורי האולפנים
כאן תעודכנו על המאבק!!! כיתבו לנו ונשתדל לענות
קראו בקישור מהו מאבק האולפנים? 
  
שר החינוך, גדעון סער בכנסת:  02-6753525 דוא"ל gsaar@knesset.gov.il
 במשרד החינוך: פקס 02-5602246, דוא"ל  lishkat_sar@education.gov.il
 
פקס של יוסי וסרמן 03-6922928
 
 
 

 

                                              קישור  למצגת על האולפנים ומאבק האולפנים
 
                                                                  http://www.planetnana.co.il/matemavak/mateMavak.pps
                     
 
 
    דף הבית
    פורום המאבק
    הודעות מטה המאבק
    קשר להסתדרות המורים
    קשר לעיתונות
    קשר לחברי כנסת
    תגובות הסתדרות המורים
    תגובות חברי כנסת
    צרו קשר
    כתבות בעיתונים
    מוועדות ומליאת הכנסת
    קשר לועדות הכנסת
    מכתבי תמיכה
    מכתבים לשרה יולי תמיר
    קשר לארגוני עולים
    פורומים של מורים
    מכתבים לחכים
    קשר למשרד החינוך
 
 תשובת הסתדרות המורים לפניית  מורה  24.8.08

שלום רב!

הסתדרות המורים מטפלת באינטנסיביות בעניינם של המורים המועסקים בחינוך מבוגרים וטרם סיימה את הדיונים עם משה"ח בנושא.

 בברכה,

 לאה בן יוסף

האגף לאיגוד מקצועי


תשובת הסתדרות המורים לפניות מורים . יולי 2008
 
שלום רב! 
 

קיבלנו התחייבות ממשה"ח שלא יהיו פיטורין.

עו"ה שיסיים את ימי החופשה  - ישובץ בעבודה.

 בברכה,

לאה בן יוסף

האגף לאיגוד מקצועי

 

 


 מכתב מגד דיעי למנכ"לית משרד החינוך 18.6.08
 
מכתב מההסתדרות למורי האגף בעניין הפרישה המוקדמת 06.03.08
 

מכתב מההסתדרות לשלומית עמיחי 06.03.08
 
 
 

 מכתב של חני לידור, יו"ר הסתדרות המורים חיפה, למורי האולפן במחוז
 
 
לכבוד
גב' שלומית עמיחי   
מנכלי"ת   
מר מנחם כהן  
סמנכ"ל וממונה על האגף לחינוך מבוגרים  
משרד החינוך
ירושלים 91911שלום רב,

הנדון: קיצוץ בתקציב האגף לחינוך מבוגרים ופיטורי עו"ההובא לידיעתנו כי הוחלט על קיצוץ של כ-50% בתקציב האגף לחינוך מבוגרים.

חינוך מבוגרים הינו בעל ערך עליון בחברה ובמדינה ויש צורך להעמידו במקום גבוה בסדר העדיפות ולא לצמצמו ולגרום להכחדתו.


אנו מתנגדים לקיצוץ ולהשלכות הכרוכות בו, לרבות פגיעה בעובדי ההוראה ודורשים לקיים עמנו דיון דחוף בנושא.
בכבוד רב,גד דיעי
מ"מ מזכ"ל
ויו"ר האגף לאיגוד מקצועילוט: כנ"ל


העתק: מר יוסי וסרמן – מזכ"ל
גב'' ברכה לוזון – ס/מנהל האגף לחינוך מבוגרים, משה"ח
גב'' פנינה ליכטנשטיין – משנה ליו"ר האגף לאיגוד מקצועי
גב'' נאוה קרניאל – חינוך מבוגרים, כאן
יו"ר הסניפים
עו"ד אתי מימרן – יועצת משפטית
 

 

אתמול נתקיימה פגישה מס' 2 עם מנכ"לית משרד החינוך בנושא זה.

היום כנראה יצא סכסוך עבודה , הסתדרות המורים מתנגדת להליך קיצוץ זה.

בשלב זה אין צורך להיפגש עם כל ועד בנפרד מאחר והנושא מטופל ארצי.

אנא המתינו לעדכונים.

רינה לשכת מזכ"ל

תגובת מטה המאבק : זהו? זה הכל ? "כנראה ייצא סכסוך עבודה"? למה בדיוק מחכים ?
 
 
 
 
 
 
 
 

 

web counter

מספר מבקרים