x
בניית אתרים בחינם

מיסוי בינלאומי

תחום מיסוי בינלאומי – פתח דבר

תחום מיסוי בינלאומי מהווה שילוב עדין בין דיני המסים בישראל, הדין הזר ואמנות מס בינלאומיות.
כמו כן, הוא מושפע באופן ספציפי מאופייה של הפעילות העסקית ומטרותיו של העומד מאחוריה.
התמורות במגזר העסקי וצמיחת המשק הגלובלי המתרחשים בעולם משנים את מבנה העסקים וההשקעות ובעידן שבו
סכומי כסף רבים עוברים בין מדינות העולם בעקבות עסקאות חוצות גבולות נדרש ליצור כללים כדי

להתמודד עם זרימת כספים לתוך מדינת ישראל ומחוצה לה.

מה זה למעשה תחום מיסוי בינלאומי

תחום מיסוי בינלאומי עוסק בהיבטי מיסוי של עסקאות בינלאומיות.
כאשר פעילות מסחרית מתרחשת בחו"ל, או שרווחיה נגזרים מעסקים המבוצעים במדינות אחרות, יתכן שיהיה צורך לשלם מסים במקומות אלו.
מדינות העולם הבינו כי בעידן הגלובליזציה קיים צורך למנוע מיסוי יתר המוטל על-פי דיני המס של יותר ממדינה אחת.
אמנות למניעת כפל מס מסדירות בעיות בתחום המיסוי בין מדינות ומהוות נדבך חשוב ומורכב בתחום מיסוי בינלאומי.
נכון להיום ישראל חתומה על כ- 53 אמנות מס. 
העיסוק במיסוי בינלאומי מתרכז בניתוח הקונפליקט הנוצר בין שני משטרי מס ואף יותר, ובהתמודדות עם ההשלכות תופעת כפל המס.
תחולה של כמה משטרי מס במקביל עשויה להכביד על הנישום, אך עשויה להיות מנוצלת גם לטובתו במסגרת תכנון מס מוקדם.

תכנון מיסוי בינלאומי

כאשר הגלובליזציה צוברת תאוצה והשוק הישראלי עובר מהפכה של ממש, יותר ויותר גופים עסקיים פועלים גם בזירה הבינלאומית.
ייעוץ תכנון מיסוי בינלאומי מקצועי מטעם משרד רואה חשבון, יוכל לספק מענה למלוא האתגרים תוך אפיון הפעילות העסקית וגיבוש אסטרטגיית מיסוי יעילה.
תכנון מיסוי בינלאומי משפיע באופן ישיר על כדאיותה של ההשקעה והפעילות מחוץ לישראל ובעל משקל רב לגבי הפחתת נטל המס על הכנסות ורווחים שמקורם בפעילות עסקית בחו”ל.

מיסוי רילוקיישן

ביטוח לאומי רילוקיישן

הצורך בבחינת תושבות בעת תהליך רילוקיישן, הוא משמעותי מאוד עבור תושבי ישראל השוהים בחו"ל וזאת מפאת השלכות חבות ביטוח לאומי הנלוות לכך.
פנייה לקבלת ייעוץ מרואה חשבון מומחה בתחום ביטוח לאומי לצורך הסדרת חובת דיווח ותשלום ביטוח לאומי – היא בגדר חובה.
אחד ההיבטים המרכזיים שיש לבחון כאשר שוקלים ביצוע רילוקיישן או חזרה ממנו הנו היבטי ביטוח לאומי לאורך כל תקופת השהייה בחו"ל.
ובפרט- מעמד תושבות ואופן הדיווח למוסד לביטוח לאומי.
רואה החשבון יבחן את כל היבטי ביטוח לאומי ובמידת הצורך – גם ינהל עבורכם את תהליך ניתוק התושבות מישראל והדיווח למוסד לביטוח לאומי. 


שלילת תושבות ביטוח לאומי

הפסיקה קבעה שתושב ישראל הוא מי שמרכז חייו בישראל. מרכז החיים נבחן בפסיקה לפי שני מבחנים:
מבחן אובייקטיבי – זמן השהייה בישראל בתקופה הרלוונטית, קיומם של נכסים בישראל, מקום המגורים הפיזי, המקום שבו מתגוררת משפחתו של האדם ובו לומדים ילדיו, אופי המגורים, קשרים קהילתיים וחברתיים, מקום העיסוק וההשתכרות, מקום האינטרסים הכלכליים, מקום פעילותו או חברותו של האדם בארגונים או במוסדות ומטרת השהייה מחוץ לישראל (לימודים, טיפול רפואי או עבודה מטעם מעסיק ישראלי).
מבחן סובייקטיבי- כוונת האדם והיכן הוא רואה את מרכז חייו. אחד הגורמים שמשפיעים על קביעת התושבות של המבוטח בעודו בחו"ל הוא תשלום דמי הביטוח בארץ. כאשר אין בעובדות המוצגות בפני הפקיד המוסמך במוסד לביטוח לאומי כדי להכריע באופן חד וברור עד לאיזה תאריך נחשב המבוטח תושב ישראל, נקבע תאריך הפסקת התושבות במועד שבו הסתיימה תקופת הביטוח שבעדה שילם המבוטח דמי ביטוח, אך בדרך כלל לא מעבר לחמש שנים רצופות.

מיסוי רילוקיישן

רילוקיישן בצל המגפה והשפעתה על מבחן התושבות

בעקבות התפרצות המחלה בסין, שבו לישראל מאות אלפים ישראלים עם משפחתם בתחילת פברואר, ומאז הם כאן. מאחר שאינם יכול לחזור לחו"ל, חלקם עובדים מישראל וממשיכים לקבל את משכורתם מהחברות בחו"ל, לחשבון בחו"ל.
הם מתגוררים באופן זמני אצל משפחתם בישראל או בבתי מלון או בשכירות בישראל, ובמקביל עדיין משלמים את דמי השכירות הנדרשים על הדירה ששכרו בחו"ל.

כעת החלו להתעורר אצלם שאלות בנוגע לתושבות ישראלית לצורכי מס.
האם יהפכו בעל כורכם תושבי ישראל ויידרשו לשלם את המס, האם עדיין ייחשבו כתושבי חוץ לצורכי הדין הישראלי?

ההגדרה הנוכחית של "תושב" לצורכי מס קובעת כי מי ששהה בישראל יותר מ-183 יום בשנת המס, או מי ששהה לפחות 30 יום בשנת המס הנוכחית, ובספירה תלת-שנתית של השנה הנוכחית יחד עם השנתיים שקדמו לה, יותר מ-425 יום - נחשב לתושב ישראל.

לצד המבחן של "מספר הימים" קיים גם מבחן מהותי הגובר על החזקות המספריות, והוא "מבחן מרכז החיים" המשקלל קריטריונים שונים, ובכללם בית הקבע, מיקום התא המשפחתי, מיקום העסק או העבודה, מיקום הנכסים, מיקום הקשרים החברתיים, שייכות לארגונים מקצועיים וכיו"ב.

אם משבר הקורונה יחלוף בטווח של מספר שבועות בודדים, לא צפויה להתעורר בעיה גדולה בעניין שאלת התושבות הפיסקלית של תושבי ישראל השוהים בישראל מפאת נגיף הקורונה, והם  ימשיכו להיחשב לתושבי חוץ כל עוד יעזבו את ישראל מיד.

השאלה מה יקרה אם יתממש תרחיש שבו המשבר יימשך עוד מספר חודשים, או לא יסתיים עד סוף שנת 2020?


הכנסות ישראלים מחו"ל

שכירים בחברות זרות שהעסקתם נמשכת, והם ממשיכים לעבוד מרחוק באמצעים האלקטרוניים המודרניים, משפחתם נמצאת איתם מכורח הנסיבות, ואם וכאשר סיום המשבר יוביל גם לחזרתם למדינת המוצא,  סביר כי תושבותם הזרה עומדת בעינה אף בתקופה זו.

תקנה 3 לתקנות מס הכנסה (קביעת יחידים שיראו אותם כתושבי ישראל וקביעת יחידים שלא יראו אותם כתושבי ישראל) הקובעת כי יראו אדם שאינו עולה חדש ושוהה בישראל יותר מ-183 ימים כתושב חוץ, אם בחמש שנות המס הקודמות לשנת המס היה תושב חוץ והוא נופל לאחת הקטגוריות המנויות בתקנה. בין הקטגוריות נכללת קטגוריה של חולה המאושפז בבית-חולים או במוסד שיקומי, שהגיע לישראל לצורך אשפוז או שחלה בעת שהותו בארץ, ואשר אילולא תקופת אשפוזו לא היו חלות לגביו החזקות המספריות.

 

ניתן להקיש מתקנה זו, אף אם לא מתקיימת מפורשות במקרה שלפנינו, שנסיבות רפואיות של מגפה עולמית 'המקרקעות' אדם לישראל, לא יפגמו בסטטוס תושבותו הזרה. אף אם קבוצת האנשים המדוברת לא חלתה ולא אושפזה, אנו סבורים שכורח הנסיבות מחייב את המסקנה שהם נותרו תושבי חוץ.

בהנחה שאותם ישראלים לשעבר, תושבי חוץ ערב המשבר, שוהים בישראל בעל כורחם, ועובדים מהבית עבור המעביד הזר (בין אם זו חברה זרה בינלאומית ובין אם זו חברה זרה בבעלותם),  עשויה לעלות טענה מפי רשות המסים שהכנסתם כפופה למס בישראל. אך יש לטעון ל'שהייה כפויה' ולנטרל את ימי השהייה הכפויים בישראל, כך שלא ייספרו במניין הימים למבחן התושבות".


הבעיה תצוף אם שהייתם תתארך מעבר לשישה חודשים בשנת 2020. במצב כזה תוטל עליהם חובה לפתוח תיק ולהגיש דוח מכוח תיקון 223 לפקודה. ואז רשות המסים, הצמאה לגידול בהכנסות המדינה, עשויה לטעון לתושבות ישראלית שלהם, או לחלופין למיסוי הכנסת העבודה שלהם.
מיסוי בינלאומימיסוי רילוקיישן

שירותי ליווי רילוקיישן

הטיפול בתחום ייעוץ מס רילוקיישן שונה מאדם לאדם, והוא תלוי בעיקר בשני גורמים:

תקופת השהייה מחוץ לישראל – כאמור, מס הכנסה רואה באדם שיוצא לעבוד בחו"ל לתקופה של פחות משלוש שנים, תושב ישראל. יתרה מזו, מבחינת מס הכנסה, בחצי השנה הראשונה בביצוע הרילוקיישן האדם עדיין תושב ישראל (כמו שאמר לי פעם מפקח מס, "בחצי שנה הראשונה הם דומים לכלבי ים, שאמנם חיים בים, אך עדיין עולים אל היבשה מדי פעם. כך גם אותם מבצעי רילוקיישן, הם אמנם עברו לחו"ל, אבל טרם ניתקו את הזיקות בארץ ועדיין נחשבים תושבי ישראל".

בדיקת מרכז החיים – כאמור, יש חמישה מבחנים המפורטים בפקודה לצורך קביעת מרכז החיים של הנישום: מקום ביתו הקבוע, מקום מגוריו, מקום עיסוקו, מקום האינטרסים הכלכליים שלו ומקום פעילותו בארגונים שונים. כמו כן, ייבחנו היבטים אחרים אשר אינם מצוינים בפקודה, ובהם ההיבט הסובייקטיבי הבוחן את כוונותיו של היחיד.

על מנת להעניק ייעוץ מס רילוקיישן מיטבי יש לבחון ולשקלל את מכלול הנתונים, ורק אז לקבל החלטה מושכלת מהי הדרך הטובה ביותר להגשת דוח המס של הנישום.


מה כולל ייעוץ מס הכנסה לפני רילוקיישן?

השירות כולל:


שיחת יציאה לגבי היבטי מס בישראל (הייעוץ ניתן לפני היציאה לרילוקיישן), המקיפה את מכלול היבטי המס החלים ברשויות השונות בישראל בעקבות היציאה לרילוקיישן (מס הכנסה, ביטוח לאומי, מיסוי מקרקעין).


ייעוץ בנושא מיסוי אקוויטי של עובדים (מניות, אופציות, RSU's).


ייעוץ לגבי ניתוק תושבות ישראלית לצורכי מס.


בניית "תיק ניתוק תושבות" למבצע הרילוקיישן.


ייעוץ בניתוק תושבות בביטוח לאומי.


המשרד מתמחה גם בהגשת דוחות מס בישראל למבצעים רילוקיישן.

רילוקיישן היי טק

רילוקיישן -


העתקת מקום מגורים - הינה תופעה שכיחה אצל עובדים במיוחד בקרב עובדי היי טק. אחד ההיבטים המרכזיים שיש לבחון כאשר שוקלים ביצוע רילוקיישן או חזרה ממנו הינו היבט המס ובפרט אופן הטיפול במיסוי אופציות ומניעת תאונות מס, לרבות תשלום כפל מס, ואפילו תשלומי ביטוח לאומי. הפוטנציאל לכך קיים בשל השוני בשיטות המס בין המדינות ובשל ניתוק תושבות באופן שאינו מיטבי הגורם למחלוקת.

 

במקרה של אופציות הניתנות לעובד מסוים, לרוב הן תהיינה של חברת האם שבדרך כלל יושבת במדינה אליה מבצע העובד רילוקיישן. למשל עובד שקיבל אופציות בישראל ועשה רילוקיישן לארה"ב, ומימש את האופציה אך לא את המניה. בישראל טרם התרחש אירוע מס, ובארה"ב אירוע המס כבר התרחש.

 

כמו כן הוראות בדבר חלוקת רווח באופן לינארי הקיימות בישראל, לא קיימות בכל המדינות בנוגע למס המדינתי. אם אותו עובד חזר לישראל ונוצר כפל מס, הוא יוכל תיאורטית לפנות בבקשה לקבלת החזר מארה"ב אלא שבארה"ב הדו"חות מתיישנים מהר מבישראל והעובד עשוי לאבד את זכאותו לתיקון הדו"חות.

 


חשוב לבדוק גם את תקופת הווסטינג של מיסוי האופציות ולהכיר את המנגנון המאפשר את דחיית תשלום המס למועד בו מוכר הנישום את נכסיו בפועל. בכל מקרה, בעת ביצוע רילוקיישן לחו"ל או חזרה לארץ מרילוקיישן, יש להיוועץ במומחה בתחום המיסים שיבחן את כל היבטי המס, יבחן את האפשרויות למכירת או מימוש האופציות, יבחן קבלת רולינג - החלטה מקדמית מרשות מיסים - ובמידת הצורך גם ינהל את ניתוק התושבות.

מיסוי הכנסות ישראלים בחו"ל

ראיית חשבון 

רואה חשבון הוא מי שהוסמך על פי חוק לעסוק במקצוע ראיית החשבון.
תפקיד רואה חשבון הוא לחוות דעה על הדוחות הכספיים של חברות פרטיות וציבוריות.
לצורך תפקידו ובשל האחריות הרבה של רואה החשבון, עליו להיות בקיא בכל חוקי החשבונאות, להיות בעל יכולת מחשבה אנליטית ולהכיר את חוקי המס על בוריים.
התחום המוכר ביותר של רואה החשבון הוא ביקורת חשבונות שבמסגרתה הוא בודק האם הדוחות הכספיים המבוקרים מתאימים לכללים החשבונאיים המקובלים.
בתחום עיסוק אחר רואה החשבון משמש כאחראי על הניהול הפיננסי הכולל ומופקד, בין היתר, על תזרים המזומנים של הפירמה, על בחירת מקורות המימון ועל הכנת הדוחות הכספיים של הפירמה. בזכות הידע הרב וההכשרה התואמת רואי חשבון רבים משמשים בתפקידי ניהול ומטה בפירמות העסקיות או בארגונים ציבוריים.

לחץ פה

בחירת רואה חשבון

עצות לבחירת רואה חשבון

       בצעו סקר שוק - בצעו סקר שוק מקיף ורציני, לרבות קבלת המלצות אודות המייצג.

        בחרו מייצג בעל אופי עבודה אישי - וודאו מהי שיטת העבודה במשרד, האם המשרד אתו החלטתם לעבוד מצמיד לכם מייצג האחראי על תיקכם באופן אישי, הנותן לכם מענה באופן מידי, או שמא מדובר במספר חברי צוות האחראים על תיקכם, כך שכל פעם עלולים אתם למצוא עצמכם עובדים מול אדם אחר.

       תעמדו על קיום ערוץ תקשורת פתוח עם המייצג - לעיתים, במהלך ניהול תיקכם האישי, המייצג נזקק, באופן לגיטימי, להתייעץ עם מייצג בכיר יותר בסוגיה מסוימת. כאן עליכם לבדוק, אם ניתן לקיים ערוץ תקשורת פתוח עם המייצג הבכיר/המומחה אליו מופנית השאלה. יתרון נוסף הנובע מערוץ תקשורת ישיר הינו חסכון בזמן.

      ערכו הסדר שירותים כתוב ומפורט - סכמו עם המייצג מבעוד מועד, בכתב, את גובה שכר הטרחה לתקופה קצובה, בצורה ברורה, הכוללת התייחסות הן להנה"ח, הן להגשת דוחות שנתיים, הן להגשת הצהרות הון, הן לצורך אפשרי בדיונים שומתיים ועוד. 

      בחרו מייצג עם אמצעים טכנולוגיים מתקדמים – יש לקחת בחשבון כי קיים פער טכנולוגי משמעותי בין מייצגים, אם לעניין תקשורת שוטפת באמצעות האינטרנט בין הלקוח למייצג, אם בעניין יכולתו של המייצג להתחבר למחשבים של רשויות המס היישר ממשרדו ולתקצר את דוחותיכם השנתיים עצמאית ממשרדו, אם באמצעות גישה אינטרנטית מבית הלקוח המאפשרת ללקוח לגלוש אל תוך אתר המייצג ובאמצעותו לבחון את הנה"ח של עסקו ועוד.

       התאימו את אופי פעילותכם להתמחות המייצג - וודאו כי המייצג אותו בחרתם מסוגל להעניק לכם את סל השירותים לו הנכם זקוקים. בחירתו צריכה להיעשות בהתאם לאופי פעילותכם העסקית, כך שרואה החשבון אליו אתם פונים, יהיה בעל ידע וניסיון בתחומי פעילותכם הכלכלית. נבהיר, כי לכל ענף הייחוד שלו, הבעיות שלו והיתרונות שלו, כך שנכון יהיה להתנהל מול ובאמצעות מייצג המכיר את הענף ואת הפרסונות העוסקים בתחום מטעם רשויות המס השונות, את שיעורי הרווח הנהוגים בענף, שיטות דיווח, אופן ניהול ספרים ועוד.

        בחרו מייצג אשר יכול להעניק לכם ליווי עסקי – לעיתים רבות, העסק המנוהל על ידכם דרוש לשירותיו של מייצג לא רק לשם עבודה שבשגרה כגון מילוי דוחות שנתיים וכדומה, אלא גם לליווי עסקי צמוד ושוטף בכל מהלך שנת המס. בחרו מייצג שיש באפשרותו להעניק לכם ולעסק שלכם ליווי וייעוץ עסקי במהלך החיים העסקיים והדינאמיים של העסק. כוונתנו היא לחיווי דעתו של המייצג אודות השלכותיו של מהלך עסקי זה או אחר, צירופו לפגישות עסקיות, ייעוץ כיצד לבצע מהלך עסקי מסוים אשר יקל על התנהלות עסקיכם מול רשויות המס ועוד.
רואה חשבון בתחום מיסוי בינלאומי יוכל להעניק לכם שירותי
      ם רחבים

        אין חכם כבעל ניסיון - באפשרותו של מייצג מנוסה, לבצע עבורכם תכנוני מס חוקיים, כלומר תכנוני מס אשר עולים בקנה אחד עם הוראות החוק וכתוצאה ישירה מכך, לחסוך לכם כסף רב. המשפט "אין חכם כבעל ניסיון" נאמר לא בכדי.

       בדקו את שמו הטוב והמוניטין של המייצג – מייצג אשר שמו הטוב הולך לפניו נהנה מיחס של אמון אל מול הגורמים השונים ברשויות המס, מה שמקל על ההתנהלות מולם. יתר על כן, עסקים הנזקקים לאשראים מגופים שונים כגון בנקים נדרשים פעמים רבות להגיש דו"חות על מנת שהאשראי המוזרם לעסק יאושר. אין זה סוד, כי ככל ששמו של המייצג החתום על הדו"ח הכספי המועבר לבחינת הגורם המממן הוא מוכר ומקצועי יותר, כך יטה אותו גורם מממן להעניק לכם ביתר קלות אשראי כבקשתכם.

       בחרו מייצג בעל יחסי אנוש טובים - לסיום נציין, כי בנוסף למקצועיותו של המייצג ושמו הטוב, חשובה מאוד אף יכולתו הבין אישית, יחסי האנוש שלו . לשון אחרת, עליכם להרגיש בנוח למסור למייצגכם את כל הפרטים הרלוונטיים.

לחץ פה

logo בניית אתרים בחינם