x
בניית אתרים בחינם

מיסוי רילוקיישן 

משרדינו מספק פתרונות רילוקיישן לתושבי ישראל ותושבים זרים ומטפל במאות רבות של מקרי ניוד עובדים מישראל לחו"ל, מחו"ל לישראל וכן ניוד עובדים בין מדינות זרות. על לקוחות המחלקה נמנות חברות גלובליות וישראליות מהמובילות בתחומן. המשרד מציעה מגוון שירותים תומכים לאורך תהליך הרילוקיישן ביניהם תכנון מס, יישום פתרונות מס ושירותים רבים אחרים. למשרד היכרות מעמיקה עם כללי ותקנות מס הכנסה הנוגעים לניוד עובדים והתנהלותם מול הרשויות השונות בישראל ובמדינות אחרות בעולם.

השירותים שלנו - ייעוץ מס רילוקיישן - בטרם היציאה לרילוקיישן

1.    ייעוץ לקראת ניוד עובדים מישראל לחו"ל ומחו"ל לישראל

2.    ייעוץ הניתן לפני היציאה לרילוקיישן. הסבר על השלכות מס בישראל ובמדינת היעד החלות על העובד, כולל קביעת התושבות לצרכי מס הכנסה וביטוח לאומי, מס יציאה, מיסוי מניות ואופציות, אמנות המס אם קיימות וחבויות להגשת דוחות ודיווחים שונים על הכנסות לשלטונות במדינות היעד והמקור

3.    הכנת מזכרים בעניין השלכות וחשיפות מס הנגזרות מאופן ההעסקה במדינות היעד והמקור

4.    חישובי מס משוערים חודשיים/שנתיים על מנת להעריך את עלות המעביד ואת השכר נטו של העובד בחו"ל ובישראל במידה ויחשב כתושב ישראל

5.    יעוץ לגבי מיסוי אופציות ו-RSU במדינת היעד והמקור וחבות ניכוי המס במקור של החברה בישראל ובמדינת היעד

6.    טיפול שוטף במהלך הרילוקיישן. 

7.    בחינת חלופות לעניין העסקת העובד בחו"ל תוך יצירת אופטימיזציה בין צרכי החברה והעובד וחבויות המס החלות בחלופות השונות

8.    הכנת דוחות מס ישראלים ודוחות מס אמריקאים.

9.    ייצוג עובדים מול רשויות המס בישראל (דיון בנושא תושבות, בקשה להחזרי מס בשל כפל מס בגין מימוש אופציות, קבלת פטורים מהגשת דוחות או מניכוי מס במקור ורולינגים). 

10. ייצוג העובדים מול רשויות המוסד לביטוח לאומי (תקופות המתנה לשרותי בריאות, דיון תושבות, זכאות לקצבאות ובקשה לפטור מביטוח לאומי עם מדינות אמנה)

11.  הכנת בקשות להקלות מס לעולים חדשים, תושבים חוזרים ותיקים, תושבי חוץ ותושבי ישראל. 


שוקלים לעשות רילוקיישן? רשות המסים וביטוח הלאומי במעקב אחריכם החל ממועד יציאתכם מהארץ עד לחזרתכם לישראל. איך לעשות רילוקיישן נכון? כל המידע הנחוץ מאת מרואה חשבון מומחה במיסוי בינלאומי ומיסוי רילוקיישן

עזבתם את הארץ ועברתם לגור בחו"ל לבד או עם המשפחה? רשויות המס והביטוח לאומי עלולות לסווג אתכם כתושבי ישראל שחייבים במס ובביטוח לאומי, גם על ההכנסות מחו"ל. נזכיר כי המשמעות של אי דיווח על הכנסות אלה למס הכנסה ולביטוח לאומי יכולה להוביל להטלת קנסות ואף להאשמות בפלילים.

יציאה לחו"ל לצורכי עבודה או הגירה ללא תכנון מיסוי רילוקיישן מול רשויות המס והביטוח לאומי עלולה להביא למצב שבו ההכנסה שהופקה במהלך העבודה בחו"ל תחויב במס.

תיקון חוק שנכנס לתוקף החל משנת 2016, מחייב ישראלים שגרים בחו"ל ואינם מגישים דוחות מס בישראל, לדווח לרשויות המס על המעבר לחו"ל. בדיווח זה יש לצרף נימוקים עובדתיים ומשפטיים שיכולים לתמוך בטענה כי מאחר שהחלטתם להעתיק את מקום מושבכם לחו"ל ניתקה גם התושבות לצורכי מס מישראל.

 

תיקון החוק נועד להדק את הפיקוח של רשויות המס על ישראלים שמעתיקים את מקום מושבם לחו"ל ויורדים מהארץ, ולשים אותם מעל הרדאר, על כל המשתמע מכך. על כן, מומלץ לכל מי ששוקל לבצע את המעבר לחו"ל לספור את ימי השהות בישראל מדי שנה, ולהימנע מנוכחות בישראל מעבר לתקופות אלה.

פקודת המס ומרבית אמנות המס שעליהן חתומה ישראל, קובעים כי אדם שגר בחו"ל ייחשב לישראלי לצורכי מס בישראל אם מרכז חייו נמצא בישראל. יש להביא בחשבון מספר פרמטרים ובהם: מספר ימי השהייה בישראל, מיקום בני המשפחה, היקף הנכסים בישראל ובחו"ל, מקום ההכנסה, וכן קיומם של דירת מגורים, חשבונות בנק, תשלומי ביטוח לאומי, כלי רכב או חברות בארגונים מקומיים וישראלים. אם אדם יסווג כישראלי לצורכי מס או ביטוח לאומי, יהיה עליו לשלם מס וביטוח לאומי מלאים על כלל הכנסותיו הן בישראל והן בחו"ל ולהגיש דוחות בהתאם. ישראלים שיימנעו מכך ללא הצדקה, חשופים לא רק לתשלום החובות רטרואקטיבית, אלא גם לקנסות ולהרשעה פלילית.

אחת הדרכים להפחית את רמת הסיכון היא להיוועץ עם רואה חשבון מומחה במיסוי הכנסות ישראלים בחו"ל על מנת שייבחן עבורכם את מעמד התושבות. הכלי להבנת חבות המס בישראל הוא מעמד התושבות. מדובר בניתוח מעמיק ומקצועי שאין להקל בו ראש. בוודאי שלא ניתן לקום יום אחד בבוקר ולהחליט "איני תושב ישראל עוד" זו בדיקה שנערכת ע"י מומחה מיסוי ויפה שעת אחת קודם.

כמובן שרשויות המס אינן ששות לקבל טענות של ניתוק תושבות ואף טוענות לעתים קרובות שניתוק התושבות הוא תהליך ארוך, שאינו מתרחש בסמוך לעזיבה ואינו תוצאה של מגורים לתקופה קצרה  בחו"ל. מנגד, ישנן פסיקות שנקבעו בתי המשפט, שהכריעו לשאלת התושבות של ישראלים שעזבו לחו"ל ונקבעו קריטריונים ומבחנים שמעידים על כוונות ניתוק תושבות מישראל.

אז מה צריך לעשות כאשר מחליטים לעבור לחו"ל?


אם אתם מתכננים מעבר בחו"ל, יש לדאוג מראש לניתוק הזיקות לישראל בצורה המקסימלית האפשרית ובהקדם האפשרי. כך למשל אם אתם מחזיקים בדירה בישראל עדיף למכור אותה או לפחות להשכיר אותה לתקופה ארוכה ללא מגבלות מסוימות וסעיפי פינוי לשוכרים בחוזה השכירות ולתעד מסמכים מבססים שמעידים על כוונת הניתוק הן מבחינה אובייקטיבית והן מבחינה סובייקטיבית. בכל מקרה נדרש לפנות לייעוץ מס בטרם התהליך וכן לאורך השהייה בחו"ל כיוון שניתוק תושבות מול מס הכנסה וביטוח לאומי מצריך ליווי מייצג שיגיש עבורכם את דוחות המס על ההכנסות שהופקו בחו"ל טרם הניתוק ובהמשך יגיש עבורכם דוח המפרט את העובדות שמבססות את טענתכם לניתוק התושבות מישראל. תחום מיסוי בינלאומי.

logo בניית אתרים בחינם