x
בניית אתרים בחינם

חשיבות הצהרת הון ראשונה 

כל אדם עצמאי בישראל נדרש אחת למספר שנים למלא הצהרת הון, לעומת דוח מס שנתי, אשר צריך להגיש כל שנת מס.

הצהרת הון הינה תמונת המצב של ההתחייבות והנכסים של אדם הנכון לאותו תאריך מסוים בו הוא הגיש אותה וזהו אמצעי אותו דורשות רשויות המס בישראל על מנת לבדוק את ההכנסות של בעל העסק ולהשוות אותן לדיווחים השנתיים.

באמצעות השוואה בין הצהרת ההון לבין הדוחות השנתיים יוכלו רשויות המס לעמוד על נכונות הדיווחים ולבדוק האם ישנו הפרש הון אשר הושג ממקור בלתי מוסבר, פרטים בהמשך.

הצהרת הון ראשונה והפרטים הנדרשים בה

את הצהרת ההון הראשונה שלכם תדרשו למלא מספר שנים מעת פתיחת העסק (במרבית המקרים יהיה זה בין 3-5 שנים). כמובן ששם לא תמה מלאכתכם ויהיו הצהרות הון נוספות במרוצת השנים.

הצהרת הון ראשונה משרתת את רשויות המס ומהווה כלי שרת בידיהן לקבלת דיווחים על הוצאות המחיה שלכם, פירוט ההשקעות שביצעתם, מגוון הנכסים הפרטיים והעסקיים שברשותכם, חשבונות הבנק שלכם, הלוואות שלקחתם או נתתם, הוצאות שכר דירה, תשלומים לביטוח לאומי, כסף בקופת העסק ובבית, חשבונות פיננסיים (פנסיה, קרנות השתלמות, קרנות נאמנות ושאר חסכונות), מניות, אגרות חוב, מטבע חוץ הקיים ברשותכם, מצב החשבון בעסק, מכוניות, מתנות, חשבונות ונכסים בחו"ל ועוד מגוון פרטים שתדרשו לדווח אודותיהם.

חשוב מאוד לדעת שהצהרת הון חלה על הרכוש המשותף שלכם ואם אתם נשואים אז זה מתייחס לשני בני הזוג וגם לילדים הנמצאים תחת חסות הזוג (עד גיל 18).

חשיבותה של הצהרת הון ראשונה

יש מי שרואה בהצהרת ההון הראשונה כחשובה במעלה מאחר והיא מהווה את הבסיס להצהרות ההון שיבואו אחריה.

כל פרט שיושמט בהצהרת ההון הראשונה עלול לשחק נגדכם בהצהרות ההון הבאות. זכרו כי זוהי ההצהרה עלייה יתבססו פקידי המס בבדיקתם את ההצהרות הבאות וזוהי נקודת הפתיחה שלכם בכל הקשור להתפתחות העסקית והפיננסית.

לפיכך, אנחנו ממליצים בחום להיעזר בשירותיו של רואה חשבון או יועץ מס מקצועי ולא להקל ראש במילוי המסמכים. אלה ישרתו אתכם בשנים הבאות ועשויים או עלולים לעלות או לחסוך כספים רבים. אי מילוי הצהרת הון או איחור בהגשת הצהרת הון הוא עבירה על החוק בישראל וכתוצאה מכך אתם עלולים לשאת בקנסות ועונשים הקבועים בחוק.

 

 

 


 

logo בניית אתרים בחינם